Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

« Eldre Side 3 av 8 Nyere» 

Midlertidig reduserte slaktevekter på storfe fra 11.mars 2024

01. 11 2023 20:09

Midlertidig reduserte slaktevekter på storfe fra våren 2024 – bli med du også!

(20.10.23) Etter gode innspill fra næringen har tiltaket om reduserte slaktevekter på storfe blitt justert. Nå er det viktig at alle produsenter og produsentgrupper bidrar.

– Slakt litt før, selv i lavere vektgrupper, er oppfordringen fra Ole Nikolai Skulberg, leder for Nortura Totalmarked.

Tiltaket med lavere slaktevekter planlegges innført fra mandag 11. mars 2024. Da reduseres engros- og avregningsprisen for vektgruppene over 375 kg.

For vektgruppen over 375 kg reduseres engros- og avregningsprisen med kr 1,00 pr. kg. For vektgruppene over 400 kg reduseres prisen ytterligere kr 1,00 til kr 2,00 pr. kg. Sammenlignet med det opprinnelige forslaget er denne prisreduksjonen både lavere og vil berøre mindre volum enn tidligere foreslått. Det vil ikke bli en økning i pris i lavere vektgrupper.

– Selv om prisreduksjonen først slår inn fra 375 kg oppfordrer vi alle produsenter til å bidra til å redusere slaktevektene, også de som normalt slakter på lavere vektgrupper. Jo flere som reduserer slaktevektene i 2024, jo raskere får vi markedet tilbake i balanse og bedring i økonomien for storfeprodusentene, sier Ole Nikolai Skulberg.

Lavere slaktevekt gir redusert slakteoppgjør. Men det gir også redusert slaktealder og lavere fôringskostnader. Det frigjør plass i fjøset tidligere, sparer både grovfôr og kraftfôr, kanskje lavere fettrekk, og gir mindre arbeid. Det kan være bedre totaløkonomi å slakte litt tidligere og på litt lavere vekt. Ta kontakt med din rådgiver hvis du ønsker råd om slaktestrategi.

Den reduserte prisen for tunge storfeslakt vil gjelde til markedet er mer i balanse og nivåene på reguleringslager er redusert.

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

MARKEDETS BESTE SMÅFE-TILLEGG

14. 07 2023 11:20

NÅ er tiden for planlegging av sesongens saue- og lamme-slakting!

 

Vi opplever en stadig økning i etterspørselen etter lokalprodusert mat, og spesielt på småfe. Vi ønsker derfor, som det eneste lokale slakteriet i Agder og Telemark, å gjøre vårt for at våre forbrukere skal få tilgang på lokalprodusert kortreist mat med historie. Vi håper derfor at du som produsent vil være med å bidra til dette ved å levere til Jens Eide i år. Vi gir dine dyr god dyrevelferd, med kort veg til slakteriet og nytt lyst og luftig slakterifjøs for god oppstalling og klipping i påvente av slakting. Vi har også i år anskaffet enda en ny dyre-bil, for å bedre kapasiteten og kvaliteten på inntransporten. Vi har i dag 5 stk dyre-biler med 2-etasjer for skånsom transport, men du kan også velge å kjøre småfe inn til slakteriet selv, både på søndager og hverdager i høstsesongen.

 

Vi har som mål for høsten å øke tilførselen av småfe betraktelig, ved å tilby markedets beste betingelser hvor vi har oppgradert alle våre tillegg.

Helt i år er:

 • Kr 5,- pr kg når du kjører inn dyrene selv, uansett antall.
 • Kr 12,- pr kg Jens Eide kvalitetstillegg
 • Opp til kr 15,- pr kg Sesongtillegg
 • Opp til kr 4,- pr kg i puljetillegg.

 

Her et priseksempel på slaktet lam 19 kg i klasse R+ fett 3 levert i uke 29:

 

Avregningspris                         kr: 59,40 (pr 3.07.2023)

Grunntilskudd                          kr: 4,80

Distriktstilskudd sone 2          kr: 5,25

Kvalitetstilskudd                     kr:27,63

Egentransport                 kr: 5,00

Jens eide kvalitet           kr:12,00

Sesongtillegg                    kr:15,00   (pr uke 29)

Sum oppgjør lam pr kg          kr. 129,08

OPPGJØR FOR LAMMET:      kr 2452,52

 

Se komplette tillegg og priser her 

Jens Eide AS har startet året med en eventyrlig utvikling også i år med god tilstrømning av nye produsenter og en god økning på slakt. Vi har pr skrivende stund over 20% økning på gris og 18% økning på Storfeslakt. Vi ser derfor frem imot et toppår for lammesesongen, og vil med dette ønske alle en god sommer, hvor planen for småfelevering legges til Jens Eide når sommeren er over??

 

Meld inn dyr til slakt her 

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Dyrevelferd 2022

24. 01 2022 15:31

http://slaktereide.no/Dokument/Etikk

Da er det nye året godt i gang og vi har mye spennende i vente. Utbyggingen nærmer seg slutten og vi kan snart ta i bruk den nye skjærehallen. Videre ser vi frem til å utvide fjøset vårt med 300 kvm, hvor det nye arealet hovedsakelig vil tilpasses lam. Samtidig ser vi at dyrevelferd er et viktig samfunnstema, og vi har gått gjennom og oppdatert våre dyrevelferdsmål, noe dere kan se mer om under her eller lese om på ”Etikk og Dyrevelferd” klikk her 

Fokuset på dyrevelferd blir stadig større og videre er dette blitt et viktig samfunnstema. Jens Eide AS har gjennom 75 år hatt dyreetikk og dyrevelferd i sentrum, og ser positivt på at samfunnet går riktig vei når det kommer til husdyrhold og bransjestandarder. Sammen med arbeid rundt god dyrevelferd på dagens praksis, jobber Jens Eide AS også for å få flere produsenter til å starte med økologisk- og frilandsdrift. 

Det finnes fordeler og ulemper både med å være dyr som lever i naturen og dyr som lever som husdyr. Dyr som lever fritt får oppleve gleden av å være fri og alt som hører til, men de vil også være utsatt for smerter knyttet til sult, kulde og sykdom. Husdyrene derimot, vil ikke få den samme frihetsfølelsen, og derfor er det vesentlig å passe på at dyrene har det så godt som mulig på andre måter. Husdyrene tas godt vare på gjennom å gi de ly, riktig kosthold, og beskyttelse mot rovdyr. Videre er det viktig å passe på at de er sunne, friske og glade- slik at de får et fint og verdig liv som husdyr.

Lov om dyrevelferd sier at dyr har egenverdi utover den nytteverdi de måtte ha for mennesker. Med dette sies at når vi holder og avliver dyr for matproduksjon, så er vi moralsk og juridisk forpliktet til å passe på at dyrene har et fint liv som er verdt å leve. Jens Eide AS jobber kontinuerlig tett opp mot bønder for å ha kontroll på at de dyrene som avlives hos Jens Eide har hatt et godt liv.

I forhold til hva som er utgangspunktet for god dyrevelferd, så støtter Jens Eide AS seg på ”De 5 Friheter” som er definert av Farm Animal Welfare Council:

 1. Frihet fra sult og tørst - ved lett tilgang til ferskvann og et riktig kosthold for å opprettholde god helse og livsglede
 2. Frihet fra ubehag - ved å gi et passende miljø som inkluderer ly og et komfortabelt hvileområde
 3. Frihet fra smerte, skade eller sykdom - ved forebygging samt rask diagnose og behandling
 4. Frihet til å uttrykke normal atferd - ved å sørge for tilstrekkelig plass, riktige fasiliteter og selskap av dyrets egen art
 5. Frihet fra frykt og stress – ved å sikre forhold og omsorg for å unngå psykisk lidelse
Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Julehilsen 2021

23. 12 2021 14:37

Julehilsen fra Jens

Mange takk for at så mange bønder ønsker å levere til vårt lokale slakteri. Vi har hatt et spennende og utfordrende år hvor salget har økt betydelig. Interessen for lokal mat med historie og identitet er sterkt stigende.

Vi har til tider ikke hatt nok å levere, selv om tilførselen har økt med 36,56% til nå i år. Dette har medført noen utfordringer som dessverre har gått ut over dere fantastiske produsenter som ønsker å levere til oss.
Slitasje på forholdet er svært beklagelig. Våre grep for dette er å styrke bemanning med en stilling til på innmelding, en stilling på inntransport og en stilling til på dyremottak.

Dette er i tillegg til at vi pr. nå avslutter et byggeprosjekt på over 3000 kvm. Dagens skjærelinje blir kun for storfe og pølsemakeriet vil få større plass.

Videre vil vi få nye kjølerom og skjærehaller til svin og lam samt ny pakking og ekspedisjon. Fjøset utvider vi med 300 kvm. Vi vil også få en liten butikk for henting av retur og produsentkjøp.

Våre fantastiske medarbeidere vil hver dag bestrebe seg for å gjøre hverdagen bedre. Tusen takk til dere alle for at dere gir oss mulighet til å utvikle og fremme lokal mat.

PS.: Vi setter pris på alle tilbakemeldinger dere gir. Dette vil hjelpe oss i å forbedre våre tilbud og gjøre vårt kontinuerlige forbedringsarbeid lettere.


Jeg vil med dette ønske dere alle en god jul med tro på fremtiden, og ett riktig godt nytt år. 

Mvh Jens

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Vi bygger

04. 10 2021 11:14

Jens Eide AS opplever en eventyrlig økning på leveranse av dyr til slakting, og trenger derfor større plass på vårt anlegg. Vi bygger derfor i disse dager ca 3000 nye kvadratmeter som skal romme egne kjølerom for hvert dyreslag ny skjæreavdeling, møterom og pauserom. 

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Rabatt på Sauemerker

18. 01 2021 11:45

Bestill sauemerker tidlig, få maks rabatt!

 

Jens Eide og OS ID har en samarbeidsavtale som gir produsentene fordeler, blant annet i form av rabatt på øremerker. I tillegg støtter Jens Eide kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Slik får du en svært god pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet.

 

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

 • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2020
 • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
 • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

 

Lett å bestille på nett

Bestill øremerker innen frist på www.osid.no. Det er lett å bruke OS IDs nettbutikk; denne filmen viser deg hvordan. Trenger du hjelp til bestilling, kontakter du OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

 

Støtte fra Jens Eide + rabatt fra OS ID = svært god pris på øremerker

Jens Eide krever at sauer og lam som leveres til slakt merkes elektronisk. For alle sauer og lam som leveres med elektronisk øremerke, gir Jens Eide støtte på kr 12,- per dyr. Støtta avregnes på slakteoppgjøret. Med maks rabatt fra OS ID vil prisen for det elektroniske øremerket dermed bli kun kr 0,04.

 

Kampanje på SMS og epost

Stadig flere bestiller øremerkene sine på nett, og få har benyttet seg av bestillingsskjemaet som har blitt sendt ut i posten. Derfor sendes tilbudet i høst ut på SMS og epost, og du bestiller øremerker på nett. Slik sparer vi også miljøet for bruk av papir og transport.

 

Du trenger ikke å ha mottatt tilbudet for å benytte deg av rabatten; kampanjen gjelder for alle Jens Eide-produsenter fra 1. november.

 

Bestill før frist – kanskje vinner du en håndholdt leser!

Bestiller du øremerker før frist, er du med i trekningen om en gratis HHR 3000 Pro håndholdt leser til en verdi av kr 4950,-

 

Bestill Combi Signal-merker samtidig

Nå bestiller du selv Combi Signal-merkerwww.osid.no. (Tidligere har slakteriet administrert bestilling og utsending.) Det er derfor smart å bestille Signal-merker til neste slaktesesong når du bestiller de vanlige øremerkene dine, så unngår du ekstra portokostnad. Signal-merkene kan du bruke senere år, om du skulle bestille litt for mange. Vi hos Jens Eide har behov for at du benytter henholdsvis de GRØNNE RETURKJØTTMERKENE, de RØDE RETUSKINNMERKENE, samt de gule DEBIO MERKENE.

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

NY DYREBIL

17. 04 2020 07:36

Jens Eide AS har nå kjøpt en helt ny Mercedes lastebil av samme type og størrelse som den vi kjøpte for halvannet år siden, slik at vi nå har doblet kapasiteten på innkjøring og livdyrkjøring/beitekjøring. Her kan vi laste flere dyreslag samtidig, slik at vi kan kjøre både storfe, småfe, og gris på samme lasset/ruta. Det er to etasjer på bilen, som heves og senkes hydraulisk, som til sammen gir 6 adskilte rom på bilen. De øverste rommene til småfe/gris og de nederste også til storfe etter behov. Den gamle store bilen vi benyttet litt i høst er dermed byttet ut. Denne var kun en nødløsning for å klare innkjøring av økt slaktemengde, og ble kjøpt i påvente av bestilt ny bil.

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Leverer du dyrene til Jens Eide?

31. 01 2020 13:06

NYE PRISER OG BETINGELSER FOR LEVERING AV STORFE

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her

For våre priser og betingelser for leveranse av storfe, klikk her

Publisert av Odd Rune Nordby i Nyheter

Nytt produsentnummer

29. 01 2020 13:33

Nye produsentnummer fra 1. Jan 2020

1.1.2020 trer regionreformens neste steg i kraft. 119 kommuner blir til 47, og 1. januar 2020 har vi da 356 kommuner og 11 fylker i Norge. Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo blir videreført som i dag.

Reformen får betydning for våre fagsystemer da vi benytter produsentnummeret, både som brukernavn ved innlogging og som besetningsidentifikator. Som for Trøndelag vil vi derfor konvertere fra gammelt til nytt produsentnummer når det nye foreligger i Produsentregisteret.

Konvertering til nye nummer utføres fortløpende fra den første endringen er utført i Matrikkelen fra og med 1. januar 2020 til den siste er fullført. Man regner med at  konvertering vil være ferdig fredag 3. januar. Vi vet ikke hvilke nummer som endres når, slik at vi må gi følgende råd til våre brukere:

 

https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/nyheter-fra-sauekontrollen/nye-produsentnumre-1.januar-2020/

 

Mattilsynet utfører sin konvertering mandag 6. januar. Det betyr at det ikke vil være mulig å registrere kalving og andre hendelser mot Husdyrregisteret før 7. januar når Husdyrregisteret har konvertert til nye produsentnummer.

 

Informasjon om nye produsentnummer vil bli sendt til produsenter fra Dataflyt. På nettsiden det er linket til over vil vi enten i romjula eller rundt 2. januar legge ut en link til en nettside hos Dataflyt der man ved å fylle ut enten orgnr, epost eller mobilnr kan få ut sitt aktive produsentnummer. Det betinger selvsagt at epost og mobil er registrert hos Dataflyt. Denne siden er ikke lansert enda og kan derfor ikke vises til per nå.

Publisert av Anonym i Nyheter

Preform Administrasjon