Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Huskeliste ved levering av dyr

Oppstalling av dyr som skal hentes:

Stall opp dyrene som skal hentes slik at disse står klare på hentedag. Storfe og Gris må stå på fjøs eller dyrevogn med god tilgang for lastebil. Om vi må laste fra innhegning, må denne være godt sikret og avgrenset. (utegirs må stå på svært avgrenset område)

Legg godt til rette for at vi kommer frem med stor lastebil som er drøye 4 meter høy, 2,6 meter bred og 11,5 meter lang. Dette krever god plass spesielt i svinger og snuplasser. Vi kan ikke kjøre inn dersom kvister riper opp bilen. 

De som transporterer dyr til slakteri selv lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis for dyretransport. Dette gjelder også for alle som transporterer andre enn egne dyr selv om det er under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

Avvikende helsetistand:

Hovedregelen er at bare helt friske dyr kan transporteres, men dyr med mindre avvik i fysisk tilstand eller mindre skader kan også transporteres dersom transporten ikke vil påføre dyrene ytterligere lidelser. 
Dersom du har dyr med noen av tilstandene nedenfor, så skal slakteriet ha opplysninger om dette så fort som mulig før transport. De samme regler gjelder både når vi henter, og når du velger å kjøre dyra til slakteriet selv:
 • Lettere halthet 
 • Sår (bogsår, halesår med skorpe, liggesår, hasesår, mm) 
 • Navle og pungbrokk
 • Børframfall som er behandlet
 • Skjedeframfall
 • Gjensittende sting etter operasjon
 • Koldbrannmastitt der juret er delvis avstøtt, men tørket opp
 • Gamle avhelte bruddskader -
 • Medfødte misdanninger
 • Dårlig syn eller blindhet 
 • Vommiskinn (bukbrokk)
Du skal alltid melde fra om dyr der det kan være tvil om transportdyktighet. Dyrebilsjåføren skal vurdere om dyret kan tas med uavhengig om du har informert om det ved innmelding, og kan avvise å ta med dyr til slakt.
Dersom sjåføren ikke får informasjon om at det leveres dyr med avvik, så skal han kunne stole på at alle dyr som lastes er friske og transportdyktige. Mattilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr til produsenter som ikke gir dyrebilsjåføren rett informasjon.  
Husk evnt returkjøtt/skinn og Debio merker samt Id nummer på småfe og storfe. Påse at du har registrert aktuelt dyreslag i husdyrregisteret, og at alle storfe og småfe samt purker er øremerket og har minst ett merke i øret ved levering/henting. Slaktegriser skal enten ha klubbemerker, eller sjåføren klubber de med dette ved levering.

Returskinn/returhud:

Merking av dyrene med rødt returskinn øremerke er et absolutt krav for å kunne få skinnet i retur.

For at vi skal ha mulighet til å levere deg dine skinn i retur, er vi helt avhengig av at fremgangsmåten under benyttes fullt ut: 

 • Småfe og storfe skal merkes med øremerker i god tid før dyrebilen kommer for å hente på gården.
 • Bruk røde plast øremerker som har påskriften returskinn og et nummer. Metallmerker kan benyttes, men kan gi rustflekk på skinnet.
 • Returskinnmerket festes i det øret som ikke har et elektronisk individmerke. 
 • Fyll ut returskinn/Hud-skjema med numrene på returskinnmerkene og gi det til dyrebilsjåføren, eller den som tar imot dyrene på slakteriet.
 • Øremerkene klemmes sammen med tangen som benyttes til individmerking, men må ha et adapter som settes inn i tanga.
 • Returskinn merkene og tang bestilles på: Osid.no
Preform Administrasjon