Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

JENS EIDE - TILLEGG TIL MARKEDETS AVREGNINGSPRISER:

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: Last ned avregning og prisløyper her

Oppdaterte tillegg 1.01.2021

 

2 NYHETER FRA 1. APRIL!

Jens Eide, har siden produsentmøtet i 2020 jobbet med tiltak for å få lønnsomhet i oppforing av kviger til slakt. For å få bedre lønnsomhet i oppforing til slakteferdige dyr har vi derfor lansert nedneforstående kvige-tillegg, som vi mener skal bidra til at oppforing av kviger blir attraktivt for produsentene. Vi håper løsningen blir godt mottatt, og at vi dermed får økt etterspørsel også på omsetning av kvigekalver til oppforing.

I tillegg øker vi tillegget for avtaleinnmelding fra 1.april grunnet stor etterspørsel av storfekjøtt.

JENS EIDE Kvige-tillegg:

kr 4,00 pr kilo      Alle raser  (kvige fra 200 kg slaktevekt, inntil 24 mnd 730 dager)

Tillegget gis på toppen av: 3-ukers avtale, pulje-tilleg, kjøttfe-tillegg.

Gjelder slakteklasse O og høyere slaktet i perioden 1.04 t.o.m 30.09

 

JENS EIDE Ekstra avtale-tillegg:

kr 1,00 pr kilo      gjelder slakt levert fra 1. april til 31. juli (innmeldt senest 30. juni)

Kommer som tillegg til 3-ukers avtaleinnmelding og gis på alt storfe etter samme betingelser som 3-ukers avtale innmelding.

 

JENS EIDE 3-ukers avtale-tillegg:

kr 2,00 pr kilo             

Gis på alt storfe over 175 kg slaktevekt, som meldes inn på 3-ukers avtale med individnummer, og løper tidligst fra første hele uke etter at individnummer er kommet oss i hende. Avtaletillegget innebærer at du melder inn slakting til ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter denne. Vi bestreber oss på å hente dyrene på ønsket slakteuke så langt det er mulig.

 

JENS EIDE Pulje-tillegg:

kr 1,00 pr kilo                1 - 3 stk storfe    

kr 1,50 pr kilo                4 - 6 stk storfe    

kr 2,00 pr kilo                7-10 stk storfe 

kr 2,50 pr kilo              11-13 stk storfe    

kr 3,00 pr kilo              14-19 stk storfe      

kr 3,50 pr kilo              20 stk og flere

Puljetillegg beregnes etter antall innmeldte/leverte dyr, og gis for slaktevekter over 175 kg slaktevekt.      

(Slakteriet kan om nødvendig splitte leveransen i forhold til vårt behov for slakt ved puljer større enn 10 dyr). 

 

JENS EIDE vekt-tillegg:

kr 1,50 pr kg                for vekt over 300 kg, klasse O+ til E+

Vekt tillegg kommer i tillegg til pulje og avtale-tilleggene nevnt over

Gjelder kategorien: kvige, kastrat, ung okse, og er uavhengig av rase. 

 

JENS EIDE Kjøttfe-tillegg:       

kr 3,00 pr kilo              Kjøttfe-tillegg               uke 1–17

kr 3,50 pr kilo              Kjøttfe-tillegg               uke 18–27

kr 2,00 pr kilo              Kjøttfe-tillegg               uke 28–52

Ved innmelding som kjøttfe utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttfeblanding.   

Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe 1- til 4                          

Dyr med ukjent rasebetegnelse vil bli avregnet som melkerase.                                                                 

Tillegget gjelder dyr innmeldt på 3-ukers avtale og slaktevekt over 200 kg

 

JENS EIDE Ku og ungku-tillegg:

kr 2,- pr kilo.

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ungku og ku, fra fettgruppe 1+ til 4-.

 

JENS EIDE Debio-tillegg:

kr 1,- pr kilo, Generelt Debio tillegg, økologisk tillegg.

Gjelder alle typer Debio godkjente storfe, uavhengig av klasse og vekt.

Dette er innregnet i Debio kvalitetstillegget under.

kr 6,5- pr kilo, Debio-kvalitetstillegg, økologisk-kvalitetstillegg.

Gjelder for kvige, kastrat og ungokse fra 200 kg, som oppnår minimum klasse O- og fett 2-.                 

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

 

JENS EIDE Urfe-tillegg:

kr 1,50 pr kilo.

Urfe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

Urfe slakt som ikke er innmeldt på Urfe avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Tillegget gjelder ikke kalv.

 

JENS EIDE Kvalitetskalv-tillegg:           

kr 4,- pr kilo Klasse O- og bedre inntil 300 dager gamle, 90-140 kg 

kr 8,- pr kilo Klasse O+ og bedre inntil 220 dager gamle, 90-140 kg 

 

Kvalitetstilskudd: 

kr 2,50 pr kilo.

Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

kr 7,50 pr kilo

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.    

 

Distriktstilskudd: 

kr 0,-                     Sone 1 

kr 5,25                Sone 2  (agder og det meste av telemark)

kr 8,05                 Sone 3   

kr 11,80                Sone 4 

kr 12,40                Sone 5   

 

JENS EIDE Års-bonus:

kr 0,50 pr kilo               30 000 kg - 49 000 kg storfekjøtt pr år

kr 1,00 pr kilo               over 50 000 kg storfekjøtt pr år

Årsbonusen vil bli utbetalt 1. kvartal påfølgende år.

 

Hasteslakt: 

Dyr som må hentes utenom planlagt rute, som det haster å få slaktet pga dyrets helsetilstand med tilrettelagt transport og ligndende gir ingen tillegg.

 

JENS EIDE betingelser:

Ingen av våre ovenstående tillegge utbetales på returslakt, ved trekk for uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL og dyrevelferds-status. På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 150,- pr stopp.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før planlagt hentedag. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

I enkelte tilfeller med unormalt stor tilgang på storfe, kan 3-ukers avtalen utvides til 5-ukers avtale, hvor vi disponerer dyrene 3 uker før og 3 uker etter ønsket slakteuke. Dette opplyser vi evnt om ved innmelding.

Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

 

JENS EIDE Hygienetrekk:

Kategori 1 – møkkskorper på 20-50 % av lår og 20-50 % møkkskorper i snittlinja under buken gir ett trekk på 400,-

Kategori 2 – møkkskorper på mer enn 50 % av lår eller mer enn 50 % av snittlinja gir 900,- i trekk.

 

JENS EIDE Nødslakt:

kr 1100,- pr nødslakt.              Innmeldt før kl 12:00 på hverdager

kr 1600,- pr nødslakt.              Innmeldt etter 12:00 og helg/helligdager

Det vil komme et trekk på 20% på all nødslakt.

Vi fakturerer kr 1.600,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem).

 

JENS EIDE Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår nettside: Innmelding

Ring telefon 37 40 34 00 eller send mail til: innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no 

 

 

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/Dyr/dyrevelferd/dyrevelferd-ved-transport/dyretransportkurs/

 Trekk for manglende KSL godkjenning, 20% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken her: https://ksl.matmerk.no/no 

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken under https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/objektiv-klassifisering-av-storfe--lengdemaling/ 

Preform Administrasjon