Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

NYE PRISER OG BETINGELSER FOR LEVERING AV STORFE

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: Last ned avregning og prisløyper her

Oppdaterte tillegg 7.05.2020

Tilleggene under gjelder ikke for returslakt.

Pulje og Avtale tillegg:

kr 2,50 pr kilo               1 - 3 stk storfe    

 kr 3,00 pr kilo               4 - 5 stk storfe 

kr 3,50 pr kilo               6 - 8 stk storfe    

kr 4,00 pr kilo              9-12 stk storfe    

kr 4,50 pr kilo               13 stk og flere

Avtale-innmelding minimum 3 uker før ønsket slakteuke, hvor slakteriet disponerer dyrene 2 uker før og etter denne. Vi må ha id nummer på alle som skal meldes inn på puljen samtidig, og samtidig med innmelding.  Gjelder slaktedyr fra 175 kg og over.

Ekstra Avtale-tillegg, sesongbasert:

kr 0,30 pr kg                  Uke 16

kr 0,70 pr kg                  Uke 17

kr 1,40 pr kg                  Uke 18-25 

 kr 1,00 pr kg Uke 32-36 (grunnet stor etterspørsel på storfekjøtt)

Gjelder dyr på avtale, og kommer i tillegg til pulje og avtale-tilleggene over. Da dette er et virkemiddel som må tilpasses den aktuelle markedssituasjonen, kan vi ikke alltid på forhånd si nøyaktig når ordningen vil bli benyttet. Gjelder slaktedyr fra 175 kg og over.

Kjøttfetillegg:

kr 2,50 pr kilo               uke 1–17

kr 3,00 pr kilo              uke 18–36

kr 1,00 pr kilo               uke 37–52

Ved innmelding som kjøttfe utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttfeblanding. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe % 1+ til 4. Dette tillegget er uavhengig av avtale innmelding.

Økologisk tillegg, DEBIO godkjent:

kr 6,- pr kilo, Økologisk-kvalitetstillegg

gjelder for Kvige/ ung-ku/ ungokse/ kastrat som oppnår minimum klasse O- og fettgruppe% fra 2- til 4.

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

kr 2,- pr kilo, Generelt økologisk tillegg

gjelder alle typer DEBIO godkjente storfe som ikke oppnår økologisk kvalitetstillegg, og er uavhengig av klasse og vekt. Dette tillegget er innregnet i økologisk kvalitetstillegg.

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Ku og ung-ku avtale:

kr 2,- pr kilo.

Tillegget gjelder ved avtaleinnmelding for kategorien ung-ku og ku, fra fettgruppe % 1+ til 4- og en slaktevekt på minimum 175 kg.

 

Kvalitets kalv mellom 90-140 kg:

kr 4,- pr kilo Klasse O- og bedre inntil 300 dager gamle  

kr 8,- pr kilo Klasse O+ og bedre inntil 220 dager gamle 

 

 Ur-fe tillegg:

kr 1,50 pr kilo.

Alle Ur-fe (unntatt kalv) som er innmeldt på Ur-fe-avtale får et Ur-fe pristillegg.

Ur-fe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

Ur-fe slakt som ikke er innmeldt på Ur-fe avtale ved innmelding, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Kvalitetstilskudd:

kr 7,50 pr kilo

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe % 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

OBS! Dersom oksen har blitt mer enn 24 mnd gammel på slaktedagen bortfaller dette tilskuddet.

kr 2,50 pr kilo.

Storfe, kvalitet O og fettgruppe % 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse. 

OBS! Dersom oksen har blitt mer enn 24 mnd gammel på slaktedagen bortfaller dette tilskuddet.

 

Betingelser for Pulje og avtale tillegg:

Tilleggene gis på alt storfe som meldes inn på avtale. Tillegget gis fra og med første dyr.

Avtaletillegget innebærer at Jens Eide slakteri disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter ønsket slakteuke.

I høstsesongen kan vi måtte disponere dyrene 3 uker før og etter øsket slakteuke.

Innmelding må skje innen tirsdag minimum 3 uker før ønsket slakteuke.

Avtaletillegget utbetales ikke på retur og leieslakt, ved trekk uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL-status.

Pulje og avtale betingelsene  gjelder slaktedyr fra 175 kg.

Alle storfe som slaktes ved Jens Eide slakteri må være innmeldt med opprinnelses og individnummer på forhånd. Ved innmelding på avtale, løper avtalen fra tidspunkt individnummer er kommet oss i hende.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før slakting. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 100,- pr stopp.

 

Uren hud:

Det ble i 2000 innført trekk for uren storfehud som en bransjeordning som gjelder alle slakterier, både KLF og Nortura.  Trekket ble innført for at man skulle kunne dekke deler av kostnadene det er med å slakte skitne dyr. De økte kostnadene skyldes tiltak som må gjøres på slakteriene for å hindre at slakteskrotten blir infisert av urenheter. I tillegg kommer verdiforringelsen av selve huden. 

  • Kategori 1 (302) – møkkskorper på 20-50 % av lår og 20-50 % møkkskorper i snittlinja under buken gir ett trekk på 400,-
  • Kategori 2 (303) – møkkskorper på mer enn 50 % av lår eller mer enn 50 % av snittlinja gir 900,- i trekk. 

 

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

Nødslakt:

  kr 1100,-

Det vil ikke bli utbetalt noen tillegg for nødslakt, og det vil komme et trekk på 20% på all nødslakt.

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/ 

 Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

PS! Trekk for manglende KSL godkjenning, 20% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken under

https://ksl.matmerk.no/no 

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling er nå tatt i bruk hos Jens Eide AS

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken under https://www.animalia.no/no/kjott--egg/klassifisering/objektiv-klassifisering-av-storfe--lengdemaling/

Preform Administrasjon