Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

JENS EIDE - TILLEGG TIL MARKEDETS AVREGNINGSPRISER:

MELD INN DYR VED Å KLIKKE HER

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: avregning og prisløyper her

Gjeldende tillegg fra 1.03.2023

Bonus og pulje tillegg

 

Kr pr kg

Avtaleinnmelding

3-ukers leveringsavtale, slakt over 175 kg

3,00

Pulje-tillegg

1-3 storfe over 175 kg

1,00

Pulje-tillegg

4-5 storfe over 175 kg

2,00

Pulje-tillegg

6-10 storfe over 175 kg

2,50

Pulje-tillegg

11-13 storfe over 175 kg

3,00

Pulje-tillegg

14 eller flere storfe over 175 kg

4,00

Jens Eide kvalitets-tillegg

Ung okse fra 290 kg , kvige og kastrat fra 260 kg  max 21 mnd fra klasse R-

3,50

Kjøttfe-tillegg

Minimum 50% kjøttfe klasse O+ til E+

3,00

Kvige-tillegg

301-730 dagers alder uke 1-39

4,00

Ku/Ung-ku tillegg

Alle kategorier

3,00

Debio kvalitets-tillegg

Økologisk ungokse, kvige, kastrat fra 200 kg fra klasse O- 

5,50

Debio generelt tillegg

Økologisk tillegg for alle debio godkjente storfe

1,00

Ur-fe tillegg

Sidet trønderfe, Nordlandsfe, Vestlandsk fjordfe, Vestlandsk raudkolle, Østlandsk rødkolle, Dølafe, Telemarksfe

1,50

Kvalitetskalv tillegg

Klasse O+ og bedre inntil 220 dager, 90-140 kg

8,00

Kvalitetskalv tillegg

Klasse O- og bedre inntil 300 dager, 90-140 kg

4,00

Årsbonus**

Jens Eide-volumbasert bonus som etterbetales årlig.

0,50 til 1,20

Kvalitetstilskudd 

Storfe, kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

5,50

 

Kvalitetstilskudd 

Storfe, kvalitet o+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.  

10,50

Distriktstilskudd

Sone 1

0,00

Distriktstilskudd

Sone 2 Agder og det meste av telemark

5,25

Distriktstilskudd

Sone 3

805

Distriktstilskudd

Sone 4

12,80

Statens Kvalitetstilskudd:

 Storfe, fra kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse. For å oppnå kvalitetstilskudd på kastrat som er over 2 år gamle, er det avgjørende å melde disse inn til slakt spesifisert som kastrat. Dette fordi mattilsynets husdyrregister ikke har kategorien kastrat, men kun okse i kjønnsbeskrivelsen. Tilskuddet utbetales på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS

Statens Distriktstilskudd:

 Utbetales etter sonesatsene over på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS 

3-ukers avtale-tillegg:

Gis på alt storfe over 175 kg slaktevekt, som meldes inn på 3-ukers avtale med individnummer. Avtalen løper tidligst fra første hele uke etter at individnummer er kommet oss i hende. Avtaletillegget innebærer at du melder inn slakting til ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter denne. Vi bestreber oss på å hente dyrene på ønsket slakteuke så langt det er mulig, og du kan gjerne melde inn tidligere om du ønsker det.

Pulje-tillegg:

Puljetillegg beregnes etter antall innmeldte/leverte dyr til oss, og gis for alle dyr med slaktevekter over 175 kg slaktevekt. (Slakteriet kan om nødvendig splitte leveransen i forhold til vårt behov for slakt ved puljer større enn 10 dyr)

Jens Eide kvalitets-tillegg:

Gis for kategorien Ung okse fra 290 kg , kvige og kastrat fra 260 kg, max 21 mnd, og er uavhengig av rase. Gis for dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale, kvalitetsklasse R- til E+ samt fettgruppe 1- til 4

Kjøttfe-tillegg:       

Ved innmelding som kjøttfe, utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttferasekoder. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe 1- til 4 Dyr med mer enn 50% ukjente rasekoder, vil bli avregnet som melkerase. Tillegget gjelder dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale og slaktevekt over 175 kg

Kjøttfetillegget varierer gjennom året:

uke 1–30 kr 3,00 pr kilo  

uke 31–52 kr 2,00 pr kilo  

Kvige-tillegg: 

Tillegget gis på toppen av 3-ukers avtale, pulje-tillegg, Jens Eide-tillegg og kjøttfe-tillegg, og gjelder dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale.

Gjelder slakteklasse O og høyere for kviger i alderen 301 til 730 dager, levert i uke 1-39 

Ku og ung ku-tillegg: 

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ku og ung ku, fra fettgruppe 1+ til 4- og forutsetter at oksekalver til oppforing selges gjennom eller direkte til Jens Eide produsenter. Gjelder rene dyr innmeldt på 3-ukers avtale.

Debio-tillegg:

Gjelder alle typer Debio godkjente storfe, uavhengig av klasse og vekt. Dette er innregnet i Debio kvalitetstillegget under.

Debio kvalitetstillegg gjelder for kvige, kastrat og ungokse fra 200 kg, som oppnår minimum klasse O- og fett 2- til 4.                 

Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk avtale, vil bli avregnet til ordinære betingelser.

Urfe-tillegg:

Urfe tillegg gjelder slakt som ikke er innmeldt på Urfe avtale ved innmelding. Dyr uten rasekoder som urfe, vil bli avregnet til ordinære betingelser. Tillegget gjelder ikke kalv.

Urfe er definert som følgende raser:

  1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  2. Vestlandsk fjordfe (vff)
  3. Vestlandsk raudkolle (vrk)
  4. Østlandsk rødkolle (ørk) 
  5. Dølafe (døl)
  6. Telemarkfe (tel)

 Års-bonus**:

kr 0,75 pr kilo    30 000 kg - 49 000 kg storfekjøtt pr år

kr 1,20 pr kilo    over 50 000 kg storfekjøtt pr år

Årsbonusen vil bli utbetalt 1. kvartal påfølgende år.

Jens Eide betingelser:

Ingen av våre ovenstående tillegge utbetales på returslakt, ved trekk for uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL og dyrevelferds-status. På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 190,- pr stopp.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før planlagt hentedag. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

I enkelte tilfeller med unormalt stor tilgang på storfe, kan 3-ukers avtalen utvides, slik at kan hente dyrene inntil 2 uker senere enn avtalen tilsier. Dette opplyser vi evnt om ved innmelding.

Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

Hygiene/hud-trekk:

Kategori 1 – møkkskorper på 20-50 % av lår og 20-50 % møkkskorper i snittlinja under buken gir ett trekk på 400,-

Kategori 2 – møkkskorper på mer enn 50 % av lår eller mer enn 50 % av snittlinja gir 900,- i trekk.

Ved hygienetrekk, vil også Jens Eide-tillegg, kjøttfe-tillegg, kvige-tillegg og ku/ungku-tillegg utgå.

Dersom hud skal sendes inn til garving, trekkes kr 700,- pr dyr for små dyr og 900,- pr dyr for voksne dyr for å dekke salting, pakking og sending til garveriet.

Nødslakt:

kr 1100,- pr nødslakt.     Innmeldt før kl 12:00 på hverdager

kr 1600,- pr nødslakt.    Innmeldt etter 12:00 og helg/helligdager

Det vil komme et trekk på 20% på all nødslakt.

Vi fakturerer kr 1.600,- i utrykning om utrykningen senere skulle bli kansellert (f.eks dyret er dødt før vi kommer frem).

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår nettside: Innmelding

Ring telefon 37 40 34 00 eller send mail til: innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no 

Egentransport av dyr:

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: 

 Trekk for manglende KSL godkjenning, 40% av oppgjørspris.

les om KSL her ved å klikke på linken her: KSL matmerk

Objektiv klassifisering av storfe - lengdemåling

for å lese om klassifiseringen, trykk på linken her

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

  • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 
  • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 
  • hvem som er registrert som dyreholder i?Husdyrregisteret 
  • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i?driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

for mer om tilskudd klikk på linken her: Produksjonstilskudd


Sammenheng mellom alder og slaktekategori storfe:

Kategori

dager fra og med

dager til og med

ca. alder mnd

ca. alder år

Kalv

fødsel

300

10

0,8

Kvige

301

730

24

2

Ung okse

301

730

24

2

Ung ku

731

1460

48

4

Ku

1461

-

over 48

over 4

Okse

731

-

over 24

over 2

Kastrat

301

1460

48

4Preform Administrasjon