Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er utarbeidet etter mal fra Datatilsynet som du finner her: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Personvernerklaringer/ I blå skrift finner du informasjonen som er i forhold til www.slaktereide.no

Personvernerklæring for dette nettstedet, www.slaktereide.no, facebook.com/slaktereide

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
Oppgi hvem som er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Dette kan være en person eller en virksomhet med utgangspunkt i hvem som bestemmer formålet og hvordan opplysningene behandles. Hvis den behandlingsansvarlige har delegert ansvaret, skal virksomheten oppgi hvem som har det daglige ansvaret.

Eier av selskapet, er hovedansvarlig for behandling av personopplysningene. I hans fravær er det utelukkende ansatte i selskapet som her tilgang til disse opplysningene.

2. Hva er formålet?

Forklar formålet med behandlingen av personopplysningene, det vil hvorfor opplysningene behandles.

Målet med å ha et integrert skjema kundene kan sende inn opplysninger til, er utelukkende for å kunne yte best  mulig service, samt å svare kunden på de henvendelsene kunden måtte ha. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part. På nettsiden er det installert ett chatteprogram. Ingen av IP-adressene som er innom sidene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?
Oppgi hva som er behandlingsgrunnlaget for hver enkelt behandling, det vil si virksomhetens hjemmel for å behandle personopplysningene.

Da det ikke blir gitt videre informasjon, og informasjon bare blir benyttet til å returnere henvendelser fra kunder er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen som blir gitt av andre til www.woieconsulting.no sine nettsider, og undersider.

4. Hvilke personopplysninger behandles? 
Gi en beskrivelse av hvilke typer personopplysninger som samles inn.

Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi er: Navn, telefonnummer, e-post og en beskjed. Målet med å ha et integrert skjema kundene kan sende inn opplysninger til, er utelukkende for å kunne yte best mulig service, samt å svare kunden på de henvendelsene kunden måtte ha. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part. På nettsiden er det installert et chatteprogram. Ingen av IP-adressene som er innom sidene gitt videre eller solgt videre til 3. part.

5. Hvor hentes opplysningen fra?
Gi informasjon om hvor personopplysningen hentes fra.

Informasjonen blir hentet fra skjemaet som er integrert på sidene, samt chattemodulen som er installert. 

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Hvis opplysningen hentes direkte fra den registrerte, må virksomheten opplyse om det er frivillig for vedkommende å oppgi personopplysningene.

Det er frivillig om kunden ønsker å oppgi sine opplysninger. Ønsker kunden å ikke oppgi noe informasjon, gis det mulighet til å sende inn en e-post eller ringe selskapet direkte. Kunden kan også møte opp til selskapets adresse og sende vanlig post til selskapet. I kontaktskjemaet og chatten, bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Opplys hvilke type opplysninger utleveres og hvilke tredjeparter som er mottakere, dersom opplysningene utleveres til andre.

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part. Slakter Eide har ulike samarbeidspartnere og underleverandører. Hvis kunden velger å kjøpe et produkt som er levert av en 3. part, blir kunden informert om dette før informasjon blir gitt videre. 

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?
Beskriv hvilke rutiner virksomheten har for å slette og arkivere personopplysningene.

Personopplysningene blir lagret på en nettsky driftet av one.com. Kunder som ikke ønsker noen tjenester, blir slettet fra systemet. For å unngå at kunden blir kontaktet igjen, blir kundeinformasjonen på kunden arkivert.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
Beskriv hvilke rettigheter og plikter allmennheten og den registrerte har etter personopplysningsloven. Dette gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det bør komme tydelig frem hvilket lands lovverk som gjelder.

www.slaktereide.no og Slakter Eide forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Beskriv hvilke sikkerhetstiltakene virksomheten har ved behandling av personopplysningene, så langt åpenhet om dette ikke svekker sikkerheten.

Slakter Eide lagrer sin kundeinformasjon på nettsky med passord. Det er ingen fysiske arkiv og heller ingen kundearkiv lagret lokalt på datamaskin. Slakter Eide kjører en «clean desk» policy.

11. Kontaktinformasjon
Oppgi kontaktinformasjon og eventuelt skjema for innsyn, retting eller sletting, slik at brukeren enkelt kan ta kontakt ved behov.

Ved spørsmål til informasjonen gitt i blått på dette skjemaet, kan eier, Jens Eide kontaktes på mail:  eller  90 54 29 36.

NB! Av og til kan det forekomme at Slakter Eide anbefaler linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan komme på www.slaktereide.no, facebook.com/slaktereide.no og #slaktereide (Twitter). Slakter Eide er IKKE ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Kunden velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Slakter Eide er heller IKKE ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene. Slakter Eide er IKKE ansvarlig for feil som måtte oppstå hos en kunden basert på de råd som glir gitt, engen gjennom Slakter Eide sine ulike sider eller på eksterne nettsider gitt i anbefalinger. Slakter Eide anbefaler på det sterkeste at man tar backup av egen informasjon før man gjør endring på egen maskin. Slakter Eide anbefaler også å alltid ta backup av ens egen data, nettbrett, smartphone m.m.

Preform Administrasjon