Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

NYE PRISER OG BETINGELSER SMÅFE

NYE PRISER OG BETINGELSER FOR LEVERING AV SMÅFE:

For våre avregningspriser og prisløyper, klikk her: Last ned avregning her.

Oppdatert 1.04.2021

 Pulje-tillegg over 13 kilos dyr: (Villsaulam over 9 kg) 

-Gjelder lam, ungsau, sau og vær.

-Det utbetales ikke puljetillegg ved leieslakting.    

kr 20,- pr stk                  15 - 29 stk

kr 30,- pr stk                  30 - 49 stk

kr 45,- pr stk                  50 - 79 stk

kr 60,- pr stk                  80 - 100 stk

kr 80,- pr stk                  101 - 130 stk

kr 100,- pr stk               Over 130 stk

NYHET! Vi gir også puljetillegg ved 2-4 stopp innen samme kjørerute. Det vil da komme et fratrekk på kr 20,- pr dyr på gjeldende pulje-tillegg. Merk at innmelding må komme samlet, med antall for hver enkelt produsent i puljen.

Samlasting fra flere produsenter, innmeldt samlet – Ett stopp, gir fullt puljetillegg etter totalt antall leverte dyr, og da uten stoppavgift.  Alle leveranser med samlast må meldes inn til slakteriet samlet, med antall for hver enkelt produsent som skal samlaste.

Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha innmeldt alle besetninger senest 48 timer før slakting. 

Stjernelam-tillegg:

Kr  50,- pr stk                Kl O+ eller bedre, fettgruppe 1+ til 3, vekt fra 16 kilo.

kr 100,- pr stk               Kl R eller bedre, fettgruppe 1+ til 3, vekt 19 - 25 kilo

Økologisk lamme-tillegg:

kr 2,- pr kg                      Økologisk tillegg sau/lam/geit/kje

kr 2,- pr kg                      Økologisk lam under 16 kilo 

kr 3,- pr kg                       Økologisk tillegg stjernelam 

HUSK Debio merke i øret, da tilleggene gjelder kun om dyrene er merket.

Tillegget gjelder hele året

Die-lam/Sommerlam tillegg 2021

kr 10,- pr kg                    Årets lam til og med uke 29 

gjelder lam fra 9-19 kilo klasse O+ og bedre samt fettprosent til og med +3

Tidlig-lam tillegg: 

Kr 2,00 pr kg                 uke 32 -36  

kr  1,50 pr kg                  uke 37  

kr 1,00 pr kg                  uke 38   

kr 0,50 pr kg                 uke 39  

Tidliglam tillegg betales i tillegg når slakting skjer i ovenstående uker.

Ull-tillegg:

-dyr levert tørre og rene som klippes på slakteriet.

kr 20,- pr dyr                hvit ull

kr 5,- pr dyr                    farget ull

kr 5,- pr dyr                    villsau ull

Kr 0,- pr dyr                   våt ull

-Dyr som slaktes med ulla på gir ull-tillegg, men trekkes da med hygienetrekk: 

Kr 70,- pr dyr                dyr slaktet med ull.

kr 50, pr dyr                  hygienetrekk dyr slaktet med ull.

-Hjemme-klipp:              

Kr 30,- pr dyr                hjemmeklipp nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

Elektroniske øremerke-tillegg:

kr 12,- pr stk   Elektronisk øremerke  

Kvalitetstilskudd:

kr 450,- pr dyr                              Kvalitetstilskudd lam, klasse O+ eller bedre

Fra 1. mars får man ikke kvalitetstilskudd for lam født året før. (telledato)

I tillegg vil det bli betalt ut grunntilskudd og distriktstilskudd i henhold til gjeldende avregningsprisliste.

Kje avtale 2021

kr 8,- pr kg                      1-80 stk                             i tillegg til avregningspris.

kr 10,- pr kg                    81-130 stk                        i tillegg til avregningspris.

kr 12,- pr kg                    over 130 stk                    i tillegg til avregningspris.

-gjelder slaktevekt minimum 3,5 kg.

Geit avtale 2021

kr 5,- pr kg                      i tillegg til avregningspris.

Egentransport av dyr:

kr 30,- pr dyr                 Gjelder inntil 20 dyr.                                                                          

Gjelder ved egentransport med levering på slakteriet til avtalt tid. For å oppnå pulje ved egentransport/levering direkte på slakteriet, må innmeldingen fra alle i puljen komme samlet, men med antall dyr for hver produsent.

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/animalia/kurs-og-opplaring/kurs-i-dyretransport/

 

Trekk:

Stoppavgift, kr 150- pr stopp. (stoppavgiften faller bort ved samlasting)  

Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

Skinn i retur, faktureres kr 290,- for salting, merking, og pakking/sending til garveri.

Dyr som leveres med våt ull vil ikke få betalt for ull.

Hygienetrekk, kr 120,- Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.

20% prisreduksjon, trekkes på leveranser fra besetninger som har manglende KSL-oppfølging. (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd, og du må ha fått en SMS bekreftelse på at du kan levere dersom du leverer dyra selv på slakteriet.

Alle småfebesetninger sjekkes mot Animalias dyrehelseportal senest 48 timer før slakting.

Ved samlasting er det viktig at hver enkelt besetning meldes inn.

NB! Lam må merkes med årets id-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Ved eventuelle erstatningskrav erstattes kun kg pris uten tillegg. (spesialvare, debio, pulje, osv.)

 

Kontakt:

For innmelding av storfe til slakting, benytt vår side for Innmelding og innmeldingsskjema der.

Telefon 37 40 34 00 eller Mail innmelding@slaktereide.no

Nødslakt i åpningstiden: telefon 37 40 34 00 Tastevalg 2

Nødslakt utenom åpningstid: telefon 37 40 34 00 og vent på svar.

Produsentkontakt: Odd Rune Nordby, telefon 950 56 700 mail: odd.rune@slakteriede.no

 

Utbetaling av slakte- oppgjør innen 3 uker.

Våre tillegg gjelder ikke ved returslakt.

 

For våre avregningspriser, klikk her: Last ned avregning her

      

Preform Administrasjon