Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Produsent side

Økt tillegg på Storfe, gris og småfe.

Fra 1.Januar 2021, økte vi våre pris-tillegg for å øke vår konkurransekraft på mottak av dyr til slakting. Markedet etterspør mer av våre lokalproduserte produkter, og vi ønsker å tilby kortreist kvalitetskjøtt fra våre lokale produsenter.

Vi har i året som gikk fått mange nye produsenter, noe vi er veldig glad for, og har i 2020 øket vårt volum med ca. 10%. Hittil i år har vi en eventyrlig økning på over 85% på storfeslakt, og 22% på gris. Med en slik økning på spesielt storfeslakt, er vi helt avhengig av lojale og trofaste leverandører.

Jeg regner med det er en del av dere som venter med slakting til etter 1. Mars, men for vår planlegging av slaktingen ønsker vi raskest mulig innmelding. Meld inn i dag, og skriv inn ønsket slakteuke. Om du for storfe melder inn på 3-ukers avtale disponerer vi dyrene 2 uker før og etter uken du har ønsket. Vi forsøker primært å hente dyrene i den 3. uka, men dersom behov for slakt, transport og lignende tilsier det, må vi tilpasse hentingen etter det. Husk at vi må ha individnummer for å kunne legge inn innmeldingen. Vi vil da fange opp om det er mangler på registrering i husdyrregisteret, slik at vi har tid til å få rettet opp i evnt. mangler.

Hva skal til for at nettopp du vil levere dyrene dine kortreist og dyrevelferdsvennlig. Til produksjon av mat med den ypperste kvalitet, og den aller beste smaken. Det er nettopp din tillit som gjør at vi kan selge kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder!

Vil igjen få takke for tilliten dere viser oss, ved å benytte lokalt slakteri med fokus på dyrevelferd, lokal forankring, og nærhet.

Klikk på menyen for det aktuelle dyreslag for å se våre pris-tillegg.

Meld inn dyr til slakt her:

Livdyr:

Vil også minne om å melde inn Storfe-individnummer på dyr dere ønsker å selge, så tidlig som mulig, og kontakte oss dersom dere ønsker å kjøpe livdyr.

Vi har stort behov for foringsdyr og ønsker så fort som mulig en ca. oversikt på hvor mange foringsdyr du forventer å selge, og når du tenker å levere de. Vi betaler alle våre produsenter et ku-kalv tillegg for slakt av ung-ku og ku. Dette er for å beholde kalvene hos våre produsenter slik at vi får de igjen som slakt. Vi ønsker ikke å lage noe skriftlig avtale på dette, men tenker at det skal være en gjensidig tillit og respekt for dette.

Meld inn dyr til livdyrsalg her: 

Jens Eides koronatiltak for våre produsenter: 

  • hold 2-meters avstand til sjåføren og det skal ikke hånd-hilses. Om det ikke er mulig med 2 meters avstand, skal munnbind benyttes
  • Sjåfør fyller ut henteseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer på din kopi. Returkjøtt-skjema og Returskinn-skjema ligger på nett, og fylles ut på forhånd så langt som mulig.
  • vær nøye med håndhygiene, og rengjør håndtak/utsyr som sjåfør kan komme i kontakt med.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger til kontakt (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer slik at lasting av dyra kan bli gjennomført som planlagt.

Odd Rune Nordby Produsentkontakt. 

tlf 95056700,

mail:odd.rune@slaktereide.no

Tilførsel og livdyrformidler hos Jens Eide AS

Preform Administrasjon