Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger vi kun kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker vi i alle våre produkter; tradisjonsrik spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er veien til et velsmakende måltid kort.

Innmelding

Jens Eides koronatiltak for våre produsenter:

  • hold 2-meters avstand til sjåføren og det skal ikke hånd-hilses. Om det ikke er mulig med 2 meters avstand, skal munnbind benyttes
  • Sjåfør fyller ut henteseddel på grunnlag av muntelig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer på din kopi. Returkjøtt-skjema og Returskinn-skjema ligger på nett, og fylles ut på forhånd så langt som mulig.
  • vær nøye med håndhygiene, og rengjør håndtak/utsyr som småfør kan komme i kontakt med.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger til kontakt (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer slik at lasting av dyra kan bli gjennomført som planlagt.

Fyll ut skjemaet nederst på denne siden for innmelding til slakt og livdyrsalg.

Vi setter opp hentelister på onsdager og melder inn dyrene til Mattilsynet for godkjenning på torsdager i uken før slaktedato.

Innmeldinger som kommer inn etter onsdag morgen kl 9 vil ikke bli med på påfølgende ukes slakting.

Vi sender ut SMS om hvilke dag vi kommer å henter (du kan levere) dyrene,  onsdag eller senest fredag uken før slaktedag. Sjåføren vil så ringe og avtale nermere hentetidspunkt. Tidspunkt for levering av dyr direkte på slakteriet skal gjøres mellom kl 7:00 og 8:30 på oppgitt leverings dag.

Dersom du vet at det blir stort avvik mellom det du har meldt inn og det du klarer å levere, må du varsle oss senest på mandagen i uken før slakteuken. Vi fyller bilene etter innmeldt antall dyr, så vi må prioritere å få med disse. Dersom du har ekstra småfe du ønsker å sende med utover det innmeldte antallet, må dette avklares med sjåføren. Dette gjelder også om det er bare noen få lam.

Det samme gjelder for returslakt og returskinn.

Individnummer:

ID-nummer, individ og opprinnelsnummer på storfe må meldes inn ved innmelding på innmeldings-skjemaet eller pr telefon/mail. Dersom du får behov for endre ID-nummer, fordi du må bytte dyr, må ID-nummer senest være slakteriet i hende innen kl 12 siste virkedag før planlagt henting av dyrene. 

Sjåføren kan ikke ta med seg dyr som ikke er forhånds-innmeldt, da disse vil bli avvist av vetrinær ved ankomst Slakteriet, i disse tilfeller går kjøttet til destruksjon og ingen oppgjør gitt til produsent.

Er du i tvil om dyret kan transporteres, pga brokk, halthet eller dårlig almenntilstand, kontakt vetrinær for konsultasjon.

Om du melder inn dyr på 3 ukers avtale, melder du det inn på ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyret 2 uker før og 2 uker etter den ønskede uke etter behov og innkjøringslogistikk.

Første tellende uke er uken etter innmeldingsdatoen. 

Dersom hentested ikke er hjemme på gården, så anmerk dette i innmeldingen.

Hasteslakt må avklares direkte med slakteriet, og det samme gjelder bytting av dyr. Dersom du må holde tilbake et dyr og ønsker å sende ett annet, ta kontakt direkte med slakteriet.

NB! dersom ikke KSL status er ok på slaktetidspunkt, vil det bli trukket 20% av oppgjørsprisen.

Retur av slakt og skinn:

Om man ønsker kjøtt eller skinn/hud i retur, må vi må vite hvor mange dyr og skinn/hud som skal i retur. vi må også vite hvordan slaktet skal deles/foredles og evnt pakkes/hentes. Det er derfor viktig at du leser mer om retur i "Retur Storfe" "retur småfe" og "retur gris" og fyller ut returskjemaet eller sender mail, eller ringer opplyste kontakperson for dette.

 

Her fyller du ut antall dyr du ønsker å levere til slakt.

Når du har fylt ut sjemaet, trykk send nederst på siden. Det vil da gå en mail til oss, som vi besvarer manuelt

neste arbeidsdag.

____________________________________________________________________________________

Innmelding til Slakting
Innmelding Livdyrsalg
Kontonummer
Produsentnummer (fylles ut av nye produsenter)
Produsentnavn
Adresse (fylles ut av nye produsenter)
postnummer og sted (fylles ut av nye produsenter)
Organisasjonsnummer (evnt personnummer)(fylles ut av nye produsenter)
E-postadresse
Telefonnummer (fylles ut av nye produsenter)
Antall Storfe
Individnummer Store
3- ukers Avtaleinnmelding. vi disponerer dyra 2 uker før og etter ø.slakteuke
Kjøttfe tillegg, minimum 50%
Antall Sau
Antall Lam
Antall Geit
Antall Kje
Antall Purke
Antall Gris
Ønsket slakteuke
Antall Returkjøtt (mail ang oppdeling til: trond@slaktereide.no)
Antall Returskinn (husk røde returskinnmerker i øret)
Kommentar
Preform Administrasjon