Julehilsen fra Jens

Mange takk for at så mange bønder ønsker å levere til vårt lokale slakteri. Vi har hatt et spennende og utfordrende år hvor salget har økt betydelig. Interessen for lokal mat med historie og identitet er sterkt stigende.

Vi har til tider ikke hatt nok å levere, selv om tilførselen har økt med 36,56% til nå i år. Dette har medført noen utfordringer som dessverre har gått ut over dere fantastiske produsenter som ønsker å levere til oss.
Slitasje på forholdet er svært beklagelig. Våre grep for dette er å styrke bemanning med en stilling til på innmelding, en stilling på inntransport og en stilling til på dyremottak.

Dette er i tillegg til at vi pr. nå avslutter et byggeprosjekt på over 3000 kvm. Dagens skjærelinje blir kun for storfe og pølsemakeriet vil få større plass.

Videre vil vi få nye kjølerom og skjærehaller til svin og lam samt ny pakking og ekspedisjon. Fjøset utvider vi med 300 kvm. Vi vil også få en liten butikk for henting av retur og produsentkjøp.

Våre fantastiske medarbeidere vil hver dag bestrebe seg for å gjøre hverdagen bedre. Tusen takk til dere alle for at dere gir oss mulighet til å utvikle og fremme lokal mat.

PS.: Vi setter pris på alle tilbakemeldinger dere gir. Dette vil hjelpe oss i å forbedre våre tilbud og gjøre vårt kontinuerlige forbedringsarbeid lettere.


Jeg vil med dette ønske dere alle en god jul med tro på fremtiden, og ett riktig godt nytt år. 

Mvh Jens