top of page
vandrende fra

Når lønner det seg å slakte?


Det er mange faktorer som spiller inn for å få best mulig økonomi i en gårdsdrift, og slakte tidspunkt er en av flere faktorer.  

Priser på slakt variere igjennom året etter en prisløype satt av markedsregulator, det samme gjelder omsettningsavgiften som også følger en plan fra markedsregulator,  begge disse faktorer sammen med at slakterier gjerne har sesong tillegg på noen dyreslag gjør at det kan være penger å hente på valg av slaktetidspunkt.  


Hva som lønner seg for den enkelte gård må hver bonde vurder da gjerne endringer i pris dels følger telledatoer,  for noen gårder lønner det seg å levere før telledato, mens for andre er det best butikk å få dyra med på telledato og heller gå litt ned på slaktepris.  


I tiden som kommer nå så er det på storfe varslet 2 nedganger i pris fra markedsregulator,  først går avregningsprisen ned 60 øre/kg  9 september. Og så går omsettningsavgiften opp med 2,40kr/kg 30 september, noe som totalt gir en varslet nedgang på 3kr/kg i betaling til bonden. 


På lam er det høyeste sesong tillegg tidlig på sesongen, og allerede i uke 30 er de høyeste sesong tillegg forbi, mens omsettningsavgiften på lam på går ned med 1 kr 29 juli, for så å gå opp igjen 1 kr 9 sept.  Avregningsprisen på lam gikk opp 1 juli, og vil falle jevnt frem mot 1 oktober, totalt er prisen på lam ventet å gå ned med 6,50kr i perioden 2 juli til 1 oktober.  


Dersom du har lam som kan nå de gode klasser og tillegg tidlig i sesongen kan det være veldig god butikk å levere tidlig, både er avregningsprisen bedre, og sesong tillegg høyere,  på toppen av det så redusere du faren for å minste lam på beite på høsten når du tar de ut tidlig. コメント


bottom of page