top of page
vandrende fra

Nytt pris tillegg på storfe fra 1 mars 2024.

For å møte den fallende avregningsprisen på storfe fra 1. mars, gir vi nå et sesong tillegg. Kr 1,- ekstra pr kg på avtale innmelding på storfe fra 1. mars til 1. juli.

Vi har også spisset et kvalitetstillegg til som gjør det mulig også for melkerase å oppnå kvalitets tillegg på kr 2,- pr kg.

Det nye kvalitets tillegget på storfe vil også fange opp noen av de storfe som ikke har nådd helt opp i dagens kvalitet tillegg.  Dette gjelder ung-okser over 280kg og kviger/kastrat over 250kg, max 21mnd alder fra klasse O+,

Øvrige tillegg begynner på 175kg.  Se våre storfe tillegg for mer detaljer.

Gå til våre storfe tillegg under, for å se alle våre tillegg, og meld inn storfe til slakt i dag.

Comments


bottom of page