top of page
Sunrise_edited.jpg

Bondens side

Innmelding telefon: 45976266      Nødslakt telefon: 91249976

2019-05-12 08.41.48.jpg


Jens Eide AS er det eneste slakteriet i Agder og Telemark. Vi er et lokalt slakteri med fokus på dyrevelferd, lokal forankring og nærhet med historie til maten. 

Vi trenger de beste råvarer til produksjon av mat med ypperste kvalitet og den aller beste smaken. 

Det er nettopp din tillit som gjør at vi kan selge kvalitetskjøtt fra lokale bønder i Agder og Telemark.

På denne måten oppnår vi at den gode kjøttkvaliteten dere produserer når helt ut til forbrukeren.

Hva skal til for at du leverer dyrene dine til Jens Eide?

10 gode grunner 

 1. God ekstra belønning på leveranse av kvalitet

  • Storfe kvalitetstillegg kr 3,- pr kg

  • Småfe kvalitet kr 12,- pr kg

 2. Pulje-tillegg fra første dyr​

  • beste tillegg kr 4,- pr kg fra 14 storfe.

 3. Kjøttfe-tillegg kun 50% kjøttfe

  •  kr 3,- pr kg hele året

 4. Kvige-tillegg hele året

  • kr 4,- pr kg

 5. Egentransport pulje-tillegg småfe

  • kr 5,- pr kg fra første dyr

 6. Småfe «verve-kampanje» pulje-tillegg

  • kr 5,- pr kg minimum 15 dyr

  • for alle leveranser i hele 2024

 7. Pulje-tillegg nabo-henting småfe gir

  • opp til kr 4,50 pr kg

 8. Søndags-levering av småfe

  • hele september og oktober

 9. Bransjens beste ordninger på retur-kjøtt?

  • Spør Trond Øyvind

 10. Kort responstid på nødslakt

Kontakt oss

Odd Rune Nordby
Tilførsel og livdyransvarlig
Telefon: 95056700
E-post: 

odd.rune@slaktereide.no

 • Livdyr

 • Hasteslakt

 • Gris

 • Slakteplaner

 • Kjøreruter
   

Ole K. Netland
Produsentkontakt


Telefon: 91197927
E-post:

ole.kristian@slaktereide.no

 

 • Innmelding småfe 

 • Innmelding storfe

 • Oppstalling

 • Storfekontrollen

 • Sauekontrollen
   

kim og trond øyvind veldig fint_edited.jpg

Trond Øyvind Gyberg 
Driftsjef slakteri 


Telefon: 95870706

Epost
trond@slaktereide.no
 

 • Returkjøtt

 • Oppdeling

 • Gårdslogo

 • Pakking

20230809_143055.jpg
bottom of page