top of page
Sunrise_edited.jpg

Huskeliste
ved henting av dyr

Oppstalling av dyr som skal hentes

Stall opp dyrene som skal hentes slik at disse står klare på hentedag.

Storfe og Gris må stå på fjøs eller dyrevogn med god tilgang for lastebil.

Om vi må laste fra innhegning, må denne være godt sikret og avgrenset. (utegirs må stå på svært avgrenset område)

Legg godt til rette for at vi kommer frem med stor lastebil som er drøye 4 meter høy, 2,6 meter bred og 11,5 meter lang. Dette krever god plass spesielt i svinger og snuplasser. Vi kan ikke kjøre inn dersom kvister riper opp bilen. 

De som transporterer dyr til slakteri selv lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis for dyretransport. Dette gjelder også for alle som transporterer andre enn egne dyr selv om det er under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis. For dyretransport, klikk på linken:
 

Returskinn/returhud

Merking av dyrene med rødt returskinn øremerke er et absolutt krav for å kunne få skinnet i retur.

For at vi skal ha mulighet til å levere deg dine skinn i retur, er vi helt avhengig av at fremgangsmåten under benyttes fullt ut: 

  • Småfe og storfe skal merkes med øremerker i god tid før dyrebilen kommer for å hente på gården.

  • Bruk røde plast øremerker som har påskriften returskinn og et nummer. Metallmerker kan benyttes, men kan gi rustflekk på skinnet.

  • Returskinnmerket festes i det øret som ikke har et elektronisk individmerke. 

  • Fyll ut returskinn/Hud-skjema med numrene på returskinnmerkene og gi det til dyrebilsjåføren, eller den som tar imot dyrene på slakteriet.

  • Øremerkene klemmes sammen med tangen som benyttes til individmerking, men må ha et adapter som settes inn i tanga.

  • Returskinn merkene og tang bestilles på: Osid.no

bottom of page