top of page
Sunrise_edited.jpg

Egentransport 

og søndag-egentransport 
 

Vi opplever stor respons og positivitet rundt muligheten til å levere småfe på søndager i høysesongen, og vil videreføre dette i årets sesong. Dette for å være mer fleksible mot deg som produsent, siden vi ser at det kan være vanskelig å komme i vanlig åpningstid/arbeidstid. 

Dyr til søndagslevering må meldes inn via vår nettside, merket «Søndag-egentransport» og ønsket leveringsdag, senest mandag kl 12:00 før ønsket levering. Søndag-egentransport er mulig fra søndag 1. september til og med 1. november, med åpningstid fra 14:00-16:00

Egentransport, levert på slakteriet er mulig hele året til avtalt dag kl 8:00 de dagene vi tar imot småfe.

Husk at du må ha mottatt SMS på at du kan levere den aktuelle søndagen FØR du kjører dyrene inn. Denne SMS kommer senest fredagen før levering. Dyrene settes på anvist plass av kontaktperson, som også kontrollerer dyrene. Mattilsynet har strenge rutiner i forhold til kontroll av besetninger både på mottaksdagen og i forkant av slaktingen. Vi må derfor ha meldt fra til mattilsynet om slakting av de aktuelle dyrene senest kl 12:00 siste virkedag før dyrene ankommer slakteriet.

De som transporterer dyr lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis. Dette gjelder også for de som transporterer andre enn egne dyr under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

for kompetansebevis i dyretransport.

bottom of page