top of page
Sunrise_edited.jpg

Transportdyktighet
 

Viktig å tenke på ved transport av dyr
 

Dyr med avvikende helsetilstand

Når kan dyr transporteres eller ikke?

Hovedregelen er at bare helt friske dyr kan transporteres, men dyr med mindre avvik i fysisk tilstand eller mindre skader kan også transporteres dersom transporten ikke vil påføre dyrene ytterligere lidelser. Dyr med nedsatt almenntilstand kan ikke transporteres.

Dersom du har dyr med noen av tilstandene nedenfor, så skal slakteriet ha opplysninger om dette så fort som mulig før transport. De samme regler gjelder både når vi henter, og når du velger å kjøre dyra til slakteriet selv. Du må også informere sjåfør om dette når du får melding eller tlf om hentetidspunkt.

Følgende dyr, kan IKKE transporteres:

 • Kyr, purker, geiter og søyer første uka etter fødsel

 • Dyr som kaster eller føder for tidlig kan heller ikke transporteres før tidligst en uke etter kasting/fødsel.

 • Drektige kyr, siste 4 uker før fødsel

 • Drektige purker, siste 12 dager før fødsel

 • Drektige geiter og søyer siste 15 dager før fødsel

 • Dyr med nedsatt almenntilstand (feber, puster tungt, eter dårlig, sløv, ligger mye, uoppmerksomme osv) 

 • Alvorlige sår og blødninger (liggesår, betente operasjonssår, halesår, bogsår, mm)

 • Dyr som halter tydelig, dyr som legger lite eller ingen vekt på et bein

 • Dyr med skjede- eller endetarmsframfall som vises når de står eller går

 • Avmagra dyr

 • Dyr som nylig har blitt blinde

 • Gris med betente haler

 • Storfe med brukket horn eller løsnet hornkapsel

 

Følgende dyr, kan sannsynligvis transporteres dersom slakteriet varsles,
og det legges opp til tilrettelagt transport og oppstalling:

 • Lettere halthet 

  • Dyret må kunne belaste og bruke benet selv om det halter.

 • Halesår på gris

  • Må ikke være betent, og ikke blødende haler.

 • Sår (bogsår, liggesår, hasesår, mm) 

  • Ikke større enn 5 cm i diameter og ikke fastgrodd til knokkel

 • Navle og pungbrokk

  • Ikke større brokk en ned til halvveis mellom buken og gulvet.

 • Børframfall/ Skjedeframfall

  • Dersom fremfall ikke er synlig hele tiden, men mest når dyret ligger.

 • Børframfall/ Skjedeframfall som er behandlet/sydd igjen

  • Må som oftest transporteres på eget rom for å unngå skader

 • Koldbrannmastitt der juret er delvis avstøtt, men tørket opp

  • Må ikke renne puss eller veske fra juret, eller det er fare for at juret kan skades under transport

 • Gamle avhelte bruddskader på småfe

  • Må belaste alle beina godt og ofte legges til rette med få dyr på rommet

 • Medfødte misdanninger

  • Som ikke fører til for stor belasting på dyret under transport

 • Dårlig syn eller blindhet (ikke nylig blindhet)

  • Kan transporteres ved skånsom håndtering og tilrettelagt transport med få dyr

 • Vommiskinn (bukbrokk)

  • Som ikke går lenger ned enn til haseleddet

Du skal alltid melde fra om dyr der det kan være tvil om transportdyktighet. Dyrebilsjåføren skal vurdere om dyret kan tas med uavhengig om du har informert om det ved innmelding, og kan avvise å ta med dyr til slakt.

Dersom sjåføren ikke får informasjon om at det leveres dyr med avvik, så skal han kunne stole på at alle dyr som lastes er friske og transportdyktige. Mattilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr til produsenter som ikke gir dyrebilsjåføren rett informasjon.  

Husk evnt returkjøtt/skinn og Debio merker samt Id nummer på småfe og storfe. Påse at du har registrert aktuelt dyreslag i husdyrregisteret, og at alle storfe og småfe samt purker er øremerket og har minst ett merke i øret ved levering/henting. Slaktegriser skal enten ha klubbemerker, eller sjåføren klubber de med dette ved levering.

bottom of page