top of page
Sunrise_edited.jpg

Vi øker våre småfe-tillegg kraftig!

Jens Eide ønsker å bidra til bedre lønnsomhet i sauenæringen, øke tilgangen på lokalt produsert lammekjøtt, bedre dyrevelferden med kortere transport og bidra til lokale arbeidsplasser på sørlandet. Vi har kalkulert inn i våre pulje og kvalitetstillegg de høyeste årsbonusene i markedet. Alle får dermed hele oppgjøret på avregningen uavhengig av størrelse, og slipper å vente til bonusutbetalingen neste år. Vi ønsker ikke å gjøre for stor forskjell på stor og liten produsent, for vi er avhengig av alle for å bidra til nok lammekjøtt. Derfor gir vi kr 2,- i puljetillegg allerede fra 15 lam, og går du sammen med nabo, eller verver en ny produsent, kan du oppnå kr 5,- i puljetillegg. Vi har også øket våre kvalitetstillegg på stjernelam ekstra til kr 10,- pr kg og Jens Eide kvalitetslam til kr 13,- pr kg. Vi vil med våre økede og nye tillegg ønske alle produsenter i Agder og Telemark velkommen. Vi har de beste prisene, se de her.Commentaires


bottom of page