top of page
Småfe.jpg
Småfe.jpg
Dyrebil MB.jpg
ifor-dyrehengere.jpg
Småfe.jpg
Småfe.jpg

Småfe

Markedets beste småfe-tillegg 

Jens Eide - Tillegg til markedets avregningspriser: 
Gjeldende tillegg fra 01.04.2024, kommer som tillegg på markedets avregningspriser og tilskudd. 

Nytt i 2024:  Vervekampanje småfe kr 5,- pr kg

Verv en produsent som ikke leverer til Jens Eide - til å levere til Jens Eide.

Vi premierer dette ved at du som verver får kr 5,- pr kg som puljetillegg for dine dyr – og den vervede nye produsenten får kr 5,- for sine dyr. Gjelder alle leveranser med samlet antall fra 15 dyr eller flere i 2024 dersom alle småfe leveres Jens Eide. Innmeldingen må merkes «vervekampanje».

Pulje-tillegg                 

Kr 2,- pr kg 15 - 30 stk                                     

Kr 3,- pr kg 31 - 50 stk      

Kr 4,- pr kg 51 - 100 stk                                     

Kr 5,- pr kg 101-150 stk

Kr 5,- pr kg Vervekampanje. Alle leveranser i 2024 med samlet ant fra 15 dyr

Kr 5,- pr kg Egentransport hverdager hele året - Uavhengig av antall

Kr 5,- pr kg Søndag egentransport Sept-Okt      - Uavhengig av antall

Nb! puljetillegg kommer ikke på toppen av vervekampanje.

Ved samlast av dyr fra flere produsenter på ett sted, trekkes ikke stoppavgift, og puljetillegg gis ut fra totalt antall leverte dyr.

 

Nabohenting

Nabohenting i Agder og Telemark gir puljetillegg ut fra totalt antall leverte dyr.

Må meldes inn samlet, til felles hentedag, og være maks 20 km til nabo.

 

Kvalitets-tillegg

Kr   4,- pr kg Stjernelam vekt fra 15 kg fra klasse O+ fett 1+ til 3

Kr 10,- pr kg Stjernelam Ekstra vekt fra 18 kg fra klasse R fett 1+ til 3

Kr 13,- pr kg Jens Eide kvalitet vekt 18-23 kg fra klasse R+ fett 2 til 3

 

Sesong-tillegg -Årets lam      

kr 15,- pr kg*   uke 15 - 29                                    

kr 10,- pr kg*   uke 30 - 32                                   

kr   5,- pr kg     uke 33 - 34                                   

kr   3,- pr kg     uke 35 - 36                                   

kr  1,50 pr kg   uke 37 - 39                                   

 

Sau og Ungsau 

kr 5,- pr kg uke 30 - 34

kr 5,- pr kg uke 44 - 48

 

Økologisk-tillegg 

kr 1,- pr kg Økologisk tillegg sau/lam/geit/kje

kr 3,- pr kg Økologisk tillegg stjerne-lam fra 15 kg O+ 1+ til 3

Økologisk tillegg gis ikke i tillegg til Jens Eide kvalitetstillegg.

 

Grunntilskudd

kr 4,30 pr kg Lam 13,0 – 25,0 kg

kr 3,30 pr kg Lam over 25 kg

kr 2,50 pr kg Sau og ung sau

 

Distriktstilskudd

kr 0,-    sone 1

kr 5,25 sone 2

kr 8,05 sone 3 

 

Pristilskudd

kr 545,- pr dyr            

Pristilskudd lam, klasse O+ eller bedre

 

Elektroniske øremerke - tillegg

kr 13,- pr dyr  Elektronisk øremerke 

Ull-tillegg

Kr 30,- pr dyr  Hjemme-klipp nyklipte og rene dyr levert i uke 37 - 45

kr 30,- pr dyr  Hvit ull

Kr   0,- pr dyr  Våt ull, farget ull, villsau ull.

Kr 70,- pr dyr slaktet med ull.

Kje-2024

Kr 10,- pr kg  Fra 25 til 49 stk Fra klasse O    5 – 11 kg.

Kr 20,- pr kg  Mer enn 50 stk Fra klasse O    5 – 11 kg

Kr 35,- pr kg  Avtale uke* Fra klasse O   5 – 11 kg

* Treungen, Kviteseid, Høydalsmo, Vinje, Edland, Setesdal:

avtale-uke meldes inn til disse ukene for rute uke 8,11,14,17,20,23

Geit avtale

Kr 5,- pr kg i tillegg til avregningspris.

* Treungen, Kviteseid, Høydalsmo, Vinje, Edland, Setesdal:

avtale-uke meldes inn til disse ukene for rute uke 8,11,14,17,20,23

Pristilskudd

Kr 420,- pr stk Pristilskudd kje med slaktevekt over 5 kg

Klassifisering ved hjelp av lengdemåling sau & lam fra 1.juli 2024

opplysninger om lengdemåling finner du i vedlegget her:

les mer om lengdemåling av småfe her hos Animalia:

Pulje betingelser ved henting av Sau & Lam:

- Om du går sammen med nabo (maks 20 km unna) om innmelding, får dere pulje ut fra totalantall dyr med felles innmelding og hentedag. Dette avtales med slakteriet ved innmelding. Om dere samler dyrene til samlasting med ett stopp, faller stoppavgiften bort.

- Pulje gjelder lam, ungsau, sau og vær. Det utbetales ikke puljetillegg eller andre tillegg på dyr når slaktet skal i retur til produsent.     

Sesong betingelser: 

* Her kan vi ha noe begrenset etterspørsel pr uke, så her er det førstemann til mølla, og viktig å melde inn så tidlig som mulig for å få plass i dette tidsrommet. Vi tar imot innmeldinger så langt vi har behov, og forbeholder oss muligheten til å fordele dyrene på disse ukene i forhold til vårt behov og kjøreruter.

Fra 1. mars får man ikke pristilskudd for lam født året før. (telledato)               

Generelle betingelser:

-dyr levert tørre og rene som klippes på slakteriet.

-HUSK Debio merke i øret, og innmelding som DEBIO da tilleggene gjelder kun om dyrene er meldt inn som DEBIO og merket. Tillegget gjelder hele året

For å lette vårt arbeid på slaktelinja, ønsker vi at du som produsent benytter elektroniske øremerker, og kompenserer derfor for dette. Om du bestiller øremerker tidlig hos Os-id som er vår samarbeidspartner, får du de elektroniske mini-øremerkene for 12,90 pr stk (pris høsten 2022) som vi da kompenserer med kr 13,- Småfe uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr.

Dyr som blir levert med halthet, brokk eller andre skavanker som gjør at de ikke er transportdyktige, blir avlivet uten kompensasjon til produsent. Oppgjør blir foretatt i forhold til øremerke registrert over slaktevekt på slaktedagen.

De som transporterer dyr til slakteri lengre enn 50 km – både egne og andres dyr, blir omfattet av kravet om kompetansebevis for dyretransport. Kravet til kompetansebevis gjelder for alle dyr som blir transportert av andre enn dyreeier, selv om det er under 50 km. Merk at beitetransport er unntatt kravet om kompetansebevis.

 

Trekk:

NB! Lam må merkes med årets e-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammeslakttilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

-Stoppavgift, kr 250- pr stopp. (stoppavgiften faller bort ved samlasting av 2 eller flere produsenter på ett stopp)  

-Sau og lam uten elektronisk øremerke trekkes med kr 15,- pr dyr. 

-Hygienetrekk, kr 120,- Dyr som er så møkkete at de ikke kan klippes rene vil få trekk. Hjemme-klipte dyr som er forurenset etter klipping vil også få trekk. Dersom forurensingen har skjedd under inntransport eller oppstalling på slakteri vil ikke produsenten trekkes.

-Dyr som slaktes med Ren ull på, gir ull-tillegg, men trekkes da med hygienetrekk. Husk at om du skal ha skinnfell i retur, må dyret merkes i henhold til beskrivelse her: http://slaktereide.no/Dokument/Returskinn

-Manglende KSL godkjenning gir 40% prisreduksjon, (Mangler egenrevisjon og/eller har ikke lukkede avvik som er relevante for varestrømmen).

 

Skinn i retur, faktureres for salting, merking, og pakking/sending til garveri, se priser og retningslinjer på egen side for retur og returskinn.

-Alle dyr som slaktes ved Jens Eide Slakteri må være innmeldt på forhånd, og du får en SMS bekreftelse på hentetidspunkt/leveringstidspunkt senest fredag før dyrene blir hentet eller levert. Dersom du leverer dyrene direkte på slakteriet MÅ du ha fått denne SMS før du leverer dyrene, fordi dyrene må være meldt til slakting hos Mattilsynet senest innen kl 12:00 siste virkedag før de ankommer slakteriet.

NB! Lam må merkes med årets id-merker for å sikre riktig oppgjør. Dyr merket med gamle øremerker avregnes som sau/ung sau og vil ikke motta lammetilskudd. Innkjøpte dyr må merkes med hvite merker.

Ved eventuelle erstatningskrav erstattes kun kg pris uten tillegg. (spesialvare, debio, pulje,kvalitetstillegg osv.)

 

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

  • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 

  • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 

  • hvem som er registrert som dyreholder i Husdyrregisteret 

  • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

 Avregningsoppgjør innen 3 uker.

Geit
sau
bottom of page