top of page
Sunrise_edited.jpg
Avregningspriser og prisløype fastsettes av markedsregulator.
Dette danner grunnlaget for pris til bonden før slakteriets tillegg. 
Avregningspriser

Prisløype 1. halvår 2024

Avregningspriser for 2024

Nr 6.

Avregnmingspriser 2024 04 01

Endringene skyldes økt engrospris og redusert omsetningsavgift for storfe og kalv

Nr 5.

Avregnmingspriser 2024 03 11

Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.

Nr 4.

Avregnmingspriser 2024 03 04

Endringen skyldes redusert engrospris og økt omsetningsavgift.

Nr 3.

Avregnmingspriser 2024 02 26

Grunntilskuddsendring fra 26/2-24
Vær opp kr 5,00

Nr 2.
Avregnmingspriser 2024 01 29
Nr 1.
Avregnmingspriser 2024 01 01
Endring i Omsetningsavgift for alle dyreslag.Grunntilskudd er endret for lamEndringer i Pristilskudd for kje og lam, jfr Jordbruksavtalen 2023-2024.Endringen skyldes endring i engrospriser for storfe, kalv, lam, kje og råne, enderede omsetningsavgifter for storfe, småfe og svin, økte slaktekostnader for samtlige.
bottom of page