top of page
Sunrise_edited.jpg

Gris

Priser og betingelser 

Slaktevekt for gris utgjør ca 68% av levendevekt. Det vil si at for å treffe slaktevekten som gir best betalt hos Jens Eide må grisen ved levering være mellom 110 og 140 kg levendevekt. Vi kjøper slakt av gris (ikke ullgris) forutsatt at du følger dyrevelferdsprogram for gris og har KSL status i orden.

Vi søker produsent for avtale, som kan ta imot 450-500 smågris ca hver 12.-13. uke for fremforing til slaktegris. Vi ønsker gjerne kontakt med deg som ønsker å se på mulighetene her enten ved innkjøp av smågris eller som kombi besetning med rekruttering av egen smågris.

 

Vi har spesielt gode betingelser her, så ikke nøl med å ringe meg, Odd Rune på 95056700

Kontakt: For innmelding av gris til slakting, benytt vår innmeldingsknapp lenger opp på siden på telefon

45976266
 

Dyrevelferdsprogram for svin:

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Fra 1. juli 2019 skal alle besetningstyper, også de som har purker, omfattes av det som heretter heter Dyrevelferdsprogram for svin.

For å komme til Animalias side for dyrevelferd for svin, klikk på linken: https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/

 

Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger.  

Helsegrissystemet gir en kvalitetssikring av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, og gir et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent. Dette sikrer også slakteriene kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.

Det stilles krav om veterinærbesøk i alle norske svinebesetninger en til tre ganger årlig. I disse besøkene skal veterinær og produsent sammen besvare standardiserte spørsmål og bli enige om tiltak som bør gjennomføres innen neste besøk. Målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd. gå inn på linken under, for å lese mer om Helsegris, og registrere din besetning.

Jens Eide AS har rutine på å ikke blande DEBIO/frilandsgris med gris fra andre besetninger på bil eller slakteri, samt slakte dyrene samme dag. Transporttiden skal ikke overstige 6 timer. Dette for å gi dyrene best mulig dyrevelferd både under transport og på fjøset før avliving.

 

Avvik følges opp

Slakteriene vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent. Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og avtaleveterinæren skal lukke avvikene. Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret eller smågrissalget. 

  • Ikke godkjent status fører til trekk på 0,50 kr/kg på slakteoppgjøret, og KSL trekk dersom ikke avvik blir lukket innen 45 dager.

Trekk for manglende KSL, 40% av oppgjørspris.

bottom of page