top of page
th_livdyr.jpg
Storfe ute.jpg
limousin-4720159_960_720.jpg
Storfe.jpg
DSC_4274.jpg
kim og trond øyvind veldig fint.jpg

Storfe 

Jens Eide - Tillegg til markedets avregningspriser: 

Gjeldende tillegg fra 1.03.2024. Alle priser pr kg.

 

Jens Eides leveringstillegg: 

 • Kr 2,00 Avtaleinnmelding 3-ukers leveringsavtale

 • Kr 1,00 EKSTRA-tillegg 3-ukers avtale fra 1.mars til 1.Juli

 • Kr 4,00 Pulje-tillegg 14 eller flere 

 • Kr 3,00 Pulje-tillegg 11-13 storfe  

 • Kr 2,50 Pulje-tillegg  6-10 storfe

 • Kr 2,00 Pulje-tillegg  4-5 storfe

 • Kr 1,00 Pulje-tillegg  1-3 storfe

 

 • Kr 3,00 Kvalitets-tillegg Klasse R- max 21 mnd

 • Kr 2,00 Kvalitets-tillegg Klasse O+ max 21 mnd                                 
   

 • Kr 3,00 Kjøttfe-tillegg. 50% kjøttfe

 • Kr 4,00 Kvige-tillegg 

 • Kr 3,00 Ku/Ung-ku tillegg.  

 • Kr 6,50 Debio-tillegg. ungokse, kvige og kastrat

 

 • Kr 1,50 Ur-fe tillegg.                                                     

 • Kr 8,00 Elitekalv. max 220 dager                

 • Kr 4,00 Kvalitetskalv. max 300 dager         

 

(fullstendig informasjon om våre tillegg lenger nedover på denne siden)    

Tilskudd:

 • Kr 5,50  kvalitetstilskudd Fra klasse O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse.

 • Kr 10,50 Kvalitetstilskudd Fra O+ og bedre, og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse. 

 • Kr 0,00 Distriktstilskudd Sone 1

 • Kr 5,25 Distriktstilskudd Sone 2 (Agder og det meste av Telemark)

 • Kr 8,05 Distriktstilskudd Sone 3

 • Kr 12,80 Distriktstilskudd Sone 4 

3-ukers avtale-tillegg:

Gis på alt storfe over 175 kg slaktevekt, som meldes inn på 3-ukers avtale med individnummer. Avtalen løper tidligst fra første hele uke etter at individnummer er kommet oss i hende. Avtaletillegget innebærer at du melder inn slakting til ønsket slakteuke, og slakteriet disponerer dyrene i 2 uker før og 2 uker etter denne. Vi bestreber oss på å hente dyrene på ønsket slakteuke så langt det er mulig, og du kan gjerne melde inn tidligere om du ønsker det.

Pulje-tillegg:

Puljetillegg beregnes etter antall innmeldte/leverte dyr til oss, og gis for alle dyr med slaktevekter over 175 kg slaktevekt.

Kvalitets-tillegg:

Gis for kategorien Ung okse fra 280 kg, kvige og kastrat fra 250 kg, max 21 mnd, og er uavhengig av rase. Gis for dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale, kvalitetsklasse i to trinn fra R- til E+ og fra O+ til E+. For begge klasser gjelder fettgruppe 1- til 4 (kvalitets-tillegget gjelder ikke DEBIO) 

Kjøttfe-tillegg:

Ved innmelding som kjøttfe, utbetales kjøttfetillegg på dyr med minimum 50% kjøttferasekoder. Gjelder for kvige, kastrat og ung okse, som oppnår klasse O+ og bedre samt fettgruppe 1- til 4. 

Dyr med mer enn 50% ukjente rasekoder, vil bli avregnet som melkerase. Tillegget gjelder dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale og slaktevekt over 175 kg

Kvige-tillegg: 

Tillegget gis på toppen av 3-ukers avtale, pulje-tillegg, Jens Eide-tillegg og kjøttfe-tillegg, og gjelder dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale.

Gjelder slakteklasse O og høyere for kviger i alderen 301 til 730 dager. 

Ku og ung ku-tillegg: 

Tillegget utbetales alle satser for kategorien ku og ung ku, fra fettgruppe 1+ til 4- og forutsetter at oksekalver til oppforing selges gjennom eller direkte til Jens Eide produsenter. Gjelder rene dyr uten hygienetrekk innmeldt på 3-ukers avtale.

Debio-tillegg:

Debio-tillegget gjelder for kvige, kastrat og ungokse fra 200 kg, som oppnår minimum klasse O- og fett 2- til 4. Gjelder rene dyr uten hygienetrekk innmeldt på 3-ukers avtale. Økologiske slakt som ikke er innmeldt på økologisk 3-ukers avtale, vil bli avregnet til ordinære betingelser. Det gis ikke Jens Eide kavlitetstillegg på toppen av debio kvalitets tillegg.

Urfe-tillegg:

Tillegget gjelder dyr uten hygienetrekk, innmeldt på 3-ukers avtale og slaktevekt over 175 kg. Dyr uten rasekoder som urfe, vil bli avregnet til ordinære betingelser. Tillegget gjelder ikke kalv.

Urfe er definert som følgende raser:

 1. Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)

 2. Vestlandsk fjordfe (vff)

 3. Vestlandsk raudkolle (vrk)

 4. Østlandsk rødkolle (ørk) 

 5. Dølafe (døl)

 6. Telemarkfe (tel)

Dyrene skal være minst 75 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene.

Kalv:

 • Elitekalv tillegg. Klasse O+ og bedre inntil 220 dager, 90-140 kg                 

 • Kvalitetskalv tillegg. Klasse O- og bedre inntil 300 dager, 90-140 kg   

Statens Kvalitetstilskudd:

Storfe, fra kvalitet O og fettgruppe 4- eller lavere, med unntak av kategorien ku og okse. For å oppnå kvalitetstilskudd på kastrat som er over 2 år gamle, er det avgjørende å melde disse inn til slakt spesifisert som kastrat. Dette fordi mattilsynets husdyrregister ikke har kategorien kastrat, men kun okse i kjønnsbeskrivelsen. Tilskuddet utbetales på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS

Statens Distriktstilskudd:

Utbetales etter sonesatsene over på slakteoppgjøret, av Jens Eide AS

Jens Eide betingelser:

Ingen av våre ovenstående tillegge utbetales på returslakt, ved trekk for uren hud, nødslakt eller på ikke godkjent KSL og dyrevelferds-status. På all henting av dyr, vil det bli belastet for en stoppavgift   kr 250,- pr stopp.

Vi er pålagt å sjekke alle storfe mot Mattilsynets dyrehelseportal senest 24 timer før planlagt hentedag. Vi er derfor avhengig av å få id nummer, slik at besetningen kan sjekkes før vi kjører ut for henting av dyr. Dette er også viktig for å unngå eventuell smittespredning.

I enkelte tilfeller med unormalt stor tilgang på storfe, kan 3-ukers avtalen utvides, slik at kan hente dyrene inntil 2 uker senere enn avtalen tilsier. Dette forsøker vi  å opplyse om så tidlig som mulig.

Utbetaling av slakteoppgjør skjer innen 3 uker, med enkelte unntak ved ferieavvikling og fridager. Alle priser er ekskl. mva.

Alle dyr som slaktes hos Jens Eide må være KSL godkjent. Trekk for manglende KSL er på 40% av slakteoppgjør.

Hygienetrekk:

Kategori 1 – møkkskorper på 20-50 % av lår og 20-50 % møkkskorper i snittlinja under buken gir ett trekk på 500,-

Kategori 2 – møkkskorper på mer enn 50 % av lår eller mer enn 50 % av snittlinja gir 1100,- i trekk.

Ved hygienetrekk, vil også Jens Eide-tillegg, kjøttfe-tillegg, kvige-tillegg og ku/ungku-tillegg utgå.

Telledato 1.Mars og 1. Oktober.

Du kan søke om tilskudd for husdyr som foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober.  

Foretaket disponerer husdyr når det har ansvaret for dyrene. I tilfeller hvor det er uklart hvem som oppfyller disponeringskravet, gjøres det en vurdering av hvem som kan sies å være ansvarlig for dyra.  

Momenter som er relevante i vurderingen av hvem som disponerer dyrene er 

 • hvilket foretak som har ansvaret for fôring og stell av dyrene 

 • hvilket foretak som har utgiftene med og mottar inntektene fra husdyrproduksjonen 

 • hvem som er registrert som dyreholder i? Husdyrregisteret 

 • dyrenes øremerker  

Ved salg av livdyr på telledato er det kjøper som er berettiget tilskudd for dyrene. Ved salg av dyr til slakt på telledato, er det selger som skal ha tilskuddet. Ved midlertidig bortplassering av dyr må det vurderes om foretaket fortsatt oppfyller vilkåret om å disponere dyrene.  

Hvis to foretak er i et driftsfellesskap, beregnes tilskudd fra det samlede dyretallet til foretakene som er i driftsfellesskap

for mer om tilskudd klikk på linken her: Produksjonstilskudd

 

bottom of page