top of page
Sunrise_edited.jpg

Livdyr handel

Innmelding av livdyr gjøres digitalt på knappen under, på samme måte som slaktedyr. Vi hjelper deg med kjøp og salg. 
 

Vi hjelper deg både med salg og kjøp av livdyr og takker for livdyrene vi har fått være med å formidle. Når du leverer ku til slakt, vil du som produsent få utbetalt et ku-ungku-tillegg, når du omsetter kalvene gjennom oss. Du må gjerne avtale direkte salg med en produsent som leverer slaktet til oss, men poenget med ku/ungku tillegget er jo å rute kalven slik at vi får de i vårt system som slakt når den tid kommer. Om du vil selge eller kjøpe storfe, så meld fra i god tid, så forsøker vi å få det til så greit som mulig. Vi trenger alltid hele ørenummeret til dyret på innmelding av dyr til salg om vi skal omsette livdyr.

Storfe 
Livdyrinnmelding, bruk knapp over.

Du kan også ringe Odd Rune, om du trenger foringsdyr eller avls dyr. tlf 95056700

Smågris

Smågris, Ring Odd Rune tlf 95056700 for avtale.

Livdyrattest

Mange sjukdommer sprer seg fra fjøs til fjøs ved livdyromsetning. Med elektronisk livdyrattest som alltid er oppdatert, reduseres risikoen for å ta smittebærende dyr og dyr med uønskede følgetilstander inn i fjøset. Avvis dyr som ikke tilfredsstiller dine krav.

Medlemmer i Kukontrollen kan gå inn på medlem.tine.no og finne automatisk utfylt buskapsattest. Denne skrives ut og bekreftes av selger. Individ stambok skrives også ut og egenerklæring fylles ut av selger eller veterinærattest fylles ut av veterinær. Medlemmer av Storfekjøttkontrollen finner tilsvarende attest ved å gå inn på storfe.animalia.no

Produsenter som ikke er medlem i en kontroll, kan skrive ut pdf- attester du finner nederst på denne siden og fylle ut selv. Andre attestformularer gir ikke god nok dokumentasjon.

Livdyrattesten bør være kjøper i hende minst dagen før dyret ankommer. Livdyrformidler bør ha livdyrattesten minst 3 dager før dyret skal ankomme kjøper. Kjøper bør uansett holdes oppdatert om helsestatus og evt. endringer.

Kopier

Selger, kjøper, veterinær og livdyrformidler skal ha kopi. Livdyrattesten er foreløpig ikke helelektronisk og må skrives ut/kopieres i ønskede antall og enten sendes i posten eller skannes/fotograferes (NB. Må være leselig!) og sendes på e-post eller sms.

bottom of page