top of page
Småfe.jpg
limousin-4720159_960_720.jpg
Dyrebil MB.jpg
last ned.jpg

Tips

Markedets beste småfe-tillegg 

Hvordan oppnå beste pris på dine slaktedyr?

Det er mange grep du som bonde kan gjøre for å oppnå beste priser og best lønnsomhet for din gård.  Se på tipsene som ligger på denne siden, noe som kan være relevant for deg? 

 • Rene dyr, unngå trekk fordi dine storfe eller småfe ikke er rene.

 • Vekt, mål eller vei dyra dine og se på tillegg for aktuelle klasse, lever dyra når de treffer på de beste priser og tillegg. Gjelder alle dyreslag.

 • Er dine storfe registrert med rette rase koder? husk at de må ha minst 50% kjøttfe rase kode for å få kjøttfe tillegg.  Står de med kode 98 eller 99 er ikke rase registrert rett. 

 • Meld inn storfe på 3 ukers innmelding for å få ekstra tillegg. 

 • Se på pulje tillegg for storfe, kanskje du tjener mye på å levere et storfe ekstra på samme innmelding.

 • Vurder å sammarbeide med naboer på lam, dere vil da alle kunne tjene på det ved å få større pulje tillegg. 

 • Sjekk din KSL  40% trekk på oppgjøret hvis KSL ikke er i orden. 

 • De første tillegg på storfe begynner allerede på 175 kg, sjekk hva som er realistiske mål for deg å oppnå av tillegg. 

 • Sjekk sesong tillegg på lam, kanskje du kan tjene på å levere noen tidlig på sesongen.

 • Beste pris på lam får du på slaktevekt mellom 18-23 kg

 • Se på telledato og sammenling hva du får i tilskudd pr dyr og hvordan slaktepris er meldt å endre seg fra telledato, for noen lønner det seg å levere rett før telle dato, for andre rett etter, det avhenger av hvor mange dyr du har og hvordan tilskudd slår til for deg. 

 • Husk å melde fra til slakteriet dersom noen dyr må ha ekstra plass på dyrebilen, ellers er det ikke sikkert de kan tas med om det er planlagt med full bil.

 • Ha dyrene klar for utlasting når dyrebilen kommer så du ikke blir belastet for vente tid for dyrebilen.

 • Svar på sms fra sjåføren om forventet hente tid, så det ikke blir misforståelser om hva som skal hentes og hvor mye plass du må ha på bilen til dine dyr

 • Skal du få tilskudd på kastrat okse må det merkes på innmelding.

bottom of page