top of page

Returskinn/Hud

Storfe hud

Vi sender også storfe-hud (skinn) til garving. 

For retur av storfe hud må du skrive det som merknad på innmelding skjema, og du bør ringe oss. Merking av storfe hud til retur er noe vi må gjøre manuelt digitalt. 

For at returhud skal fungere, er vi avhengig av at våre rutinene blir fulgt nøye.

Vi vil gjøre det vi kan for at du skal få dine huder tilbake som ønsket, og så fort som muig, men vi kan desssverre ikke garantere dette, eller erstatte huder som er forsvunnet. Har vi trukket deg feilaktig for salting, pakking og sending, refunderer vi selvfølgelig dette beløpet.

Småfeskinn

Et lunt lammeskinn er en flott gave og herlig til egen bruk. Men i den travle lammesesongen, både for oss på slakteriet og ute hos produsentene, trenger vi hjelp for å gjøre returskinnordningen mest mulig effektiv.

Det er viktig at du som produsent i god tid før dyrebilsjåføren kommer, har plukket ut de dyrene du vil ha skinn i retur av, og merket de med rødt retuskinn merke i det øret som ikke inneholder det elektroniske øremerke. HUSK også at returskinnskjema du finner nederst på siden her må fylles ut og leveres med sjåføren. 

For at returskinnordningen skal fungere, er vi avhengig av at våre rutinene blir fulgt nøye.

Vi vil gjøre det vi kan for at du skal få dine huder tilbake som ønsket, og så fort som muig, men vi kan desssverre ikke garantere dette, eller erstatte huder som er forsvunnet. Har vi trukket deg for salting, pakking og sending, refunderer vi selvfølgelig dette beløpet.

God lammeslaktsesong og lykke til

Merking av småfe

Merking av småfe med rødt returskinn øremerke er et absolutt krav for å kunne få skinnet i retur.

For at vi skal ha mulighet til å levere deg dine skinn i retur, er vi helt avhengig av at fremgangsmåten under benyttes fullt ut: 

  • Dyrene skal merkes med øremerker i god tid før dyrebilen kommer for å hente på gården.

  • Bruk røde plast øremerker som har påskriften returskinn og et nummer. Metallmerker kan benyttes, men kan gi rustflekk på skinnet.

  • Returskinnmerket festes i det øret som ikke har et elektronisk individmerke. 

  • Fyll ut returskinn-skjema med numrene på returskinnmerkene og gi det til dyrebilsjåføren, eller den som tar imot dyrene på slakteriet.

  • Øremerkene klemmes sammen med tangen som benyttes til individmerking, men må ha et adapter som settes inn i tanga.

  • Returskinn merkene bestilles på: Osid.no eller evntuelt hos bjellefabrikken om du bruker de.

Kostnaden for logistikk, pakking og salting på slakteriet vil bli fakturert med kr 350,- pr skinn. På avregningen vil du få kr 70 for slakting med skinn, slik at netto kostnad for å få skinnet sendt til garving blir 280,- pr skinn. Kostnaden for garving vil komme som oppkravsgebyr fra Granberg etter deres prislister når du henter pakken på posten.

Skinnene sendes garveriet som behandler skinnene og sender disse direkte til deg med en faktura fra garveriet på behandlingen av skinnene.

Sau og fjorlam slaktet etter jul og frem til høsten, egner seg dessverre dårlig som skinn.

Jens Eides samarbeidspartner for returskinn, ønsker å gjøre oppmerksom på at sau og fjorlam slaktet etter jul og utover våren egner seg dårlig som skinn og returskinn.

- Ulla er stivere, og hvis den er helårsull er det bortkastet å garve slike skinn. Vi har kassert mange hundre slike skinn sist sesong. Mange som er garvet er også av dårlig kvalitet.

Det er samtidig viktig at hver produsent om høsten velger ut skinn av den beste avl og ullkvalitet, samt kontrollerer at ikke undergroing av ulla har begynt. Se til at det ikke er fremmedlegemeer  i ulla som piggtråd, ståltråd, tau, kvist, klumper og vegetabiler. Slike ting kan gjøre at det blir hull i skinnet.

 

Jens Eide AS kan dessverre ikke garantere retur, eller erstatte tapte skinn. Vi fraskriver oss alt erstatningsansvar for returskinn som under slakting blir skadet, og dermed destruert. Vi tar heller ingen erstatningsansvar dersom skinnene holder for dårlig kvalitet til å kunne garves. Dette kan være ull som er for gammel, for våt, for skitten skadet osv.

bottom of page